S pozorností k okrajům

cvrcka

nedýchám
chtělo by se rozlít do všech stran i koutů
co má tohle přinést
mně
 
dávám si možnost, že jsi jen ten impuls
dávám si šanci
 
nemít proč se bránit
rozpoutání 
 
 
dávám si možnost, že utichneš 
spokojíš se
rozpoznáš
právě tohle místo
 
a naliješ mi do žil 
něco jiného než sebe
 
 
dýchám
uchopuji své okraje a
pozorně je překládám zpět
 
přináším každý sebevzdálenější
kout doprostřed
 
rozhořená
nutnost nemít šanci
zpět
 

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.