Hamlet coby malý hoch na své první noční hlídce během skautského tábora

supizmus

Bdít či nebdít?


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.