Terezce

JohnieBass

Pokus o akrostich, věnovaný jedné moc fajn osůbce!


Tichá neznámá plná

Emocí. Úsměv

Rozkvetlý v její tváři.

Elegantně kráčí davy.

Zadumaná...

Krásná nepoznaná...

A přece patří jí můj obdiv.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.