Princezna z Luštěnína - říkačka

kuča

Princezna na hrášku

přiznala porážku

celému okolí.

Skončila idyla,

lhala a šidila,

spinkala s fazolí!


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.