Výlet na hrad Boskovice

Celestýna

Jedeme autobusem na výlet,

těšíme se na oběd.

Půjdeme lesní pěšinou

v lese ukrytou.

 

Cesta je strmá a hlínou pokrytá.

Na hradě jsme byli a hodně jsme si to užili.

Četli jsme si historii,

něco jsme se přiučili.

 

Židovskou čtvrť jsme navštívili,

chudáci Židé byli umučeni.

 

S dobrou náladou jdeme zpátky,

to je vše, co jsme napsali na tyto řádky.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.