„O tom, komu ještě dnes se dá smysluplně poradit

Zeanddrich E.

 

..

..

 

O tom, komu ještě dnes se dá

smysluplně  poradit 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

 

 

 

 

 

Jen se svou Láskou bývám

na stezičce, na které potkávám

často své příbuzné; -dnes je to

i s ptáky v hlubokých oblacích, ..., a

 

 

s pískem u cesty, ..., s vlahým povětřím

podvečera dne, ve kterém ještě

nic nebylo ztraceno.

 

 

 

 

 

 

 

 

Radívají mi; Ti, co již dávno opustili

tento svět, rady mají  laskavější, shovívavě

se mnohému pousmějí, ..., čiší

z nich pocit bezpečí.

 

 

 

 

 

 

- Ó, máš-li teď také posunout sebe -

 

- zůstaň opásán, obuv

na nohou; pojez

jen ve spěchu,  a vyjdi

ven (láska

Tě počkala).

 

 

..jdi

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.