NA ANDĚLU

Dan TM

NA ANDĚLU

 

Křižující události

Matematické místo Prvního města

Soukolí soubřeží

 

Inka Machulková tudy jen prochází

a píše si večerem ranní verše

Česká beatnická poetika

pokornou vzpourou prolamuje čas

Děje se rok 2004

 

Doma ani tam ni tady,

doma v nebi

Tramvaj se sune neslyšně

Vstříc


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.