ZEĎ NÁŘKŮ

F.M.R.C.

Životem mrtev,ve smrti živ,

Když zahráváš si s břitkou lží,
Staň se!
Staneš se...
Narušitelem systému
Jemuž cizí řády nejsou vhod,
A slyšíš slova chvály zkrz měděnou zář,
Přijdeš-li tam,kde nebe neplane,
Plameny mečů,
Jako je oheň ohněm,
Hořím i já,
Pád,
Věčný a dlouhý,nekonečně ...
...konečně,
Bezbřehou touhou zabřednu hlouběji,
...níž do úmoru všední šedi,
Nevšední zážitky zítřejších vteřin,
Se ku mně kloní stínem chtíče,
A takhle to chodí,
Ve světě bíločerné duhy,
Bez pocitu zadostiučinění,
Nepřikrmíš již otylou zášť,
Není chuť,
Pozbyl jsi hlad,
Jako je voda vodou,
Tak se i já jednou utopím,
Říká se že v tvých očích,
Jenže...
Co zbývá,když slepý je
Bledě si komíhá vánkem lůzy,
Jejich ryk tě zase po stu letech ochromí...
...ohromí?
Hrom aby do toho!
Blesk ze špinavého nebe,
Z kouře vyvanulých staletí,
Lesk se vytratil...padl...ve vřesu skomírá,
Tleje plísní,nevalně...nevábně,
Nikdy nevyrazí v další chabou zteč,
Nikdy nevzhlédne do výšin krasů,
Jako je vzduch vzduchem,
Tak vzlétnu abych padl,
Nabodl se na tisíc a jeden hrot,
Překrytý popelem vzdaných holdů,
Jenž ulpí v bílých parukách,
Když v pokoji sedí a šijí svá parte,
Jako je země zemí,
Překryje mne vlhce,
Trpce,
Hůř to dopadnout nemůže,
Jen mnohem hůř,
Tak...
Nabízí se otázka...
Tak proč?
Proč se nikdo nesměje,když tu tolik pláče je?Vždyť pokoutný jev je obvyklý div,
Když se tetelí pachem strachu,
Mihotá v hlubinách vod,
Tam při dně,
Tam v bahně,
Tam kde to dobře znáš,
Zase nic,
Jako je všechno vším,
Potutelná vůně vytryskne solí slz,
A ty v prach se neobrátíš,
Pochopíš,
Pochopil jsi,
Chápeš...
...že nic není jak se zdá,že slova tvá,
Vážou se k mrakům,že vědomím bezvědomí logiku pozbývají,
Verše beze slov,
Věty bez radosti,
Konec nového počátku nám s láskou přinesou,
Jako je touha touhou,
Hodina vteřinou pouhou,
Dlouhou...
...každý uplyneme.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.