NOTABUG WONTFIX

Danny

překlepy v realitě
pře, klepy
zaseknutí systémů
zas se nutí
matrix
má trik
luzné iluze
omyly
Óm milý
nechat to hrát?
rád.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.