Svoboda

sarissy

Z provazů volných,

trháš mne s vervou,

krev se hrne a rty modrají

 

mou volnost žádáš, stejně tak ostatní

spočívá v provazech,

svoboda nevšední 

 

a tak když škrtíš mne, s úsměvem v očích 

nevíš, povím ti: “úmysl, zločin” 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.