Při setkání

lencza

Vzácný poklad

naladění

trvá chvíli

pak zas není

 

Minout ho

a nevidět

můžeš snadno

množství vět

které v tvojí hlavě běží

přehluší ho s jistotou

 

Nebát se té chvíle ticha

jenom vnímat

jenom dýchat

Slzu v oku

v hrdle chvění

vděčně přijmi

věz, že mění

kámen 

v tkáně srdeční

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.