Ariadna a Mínótaur - SKUTEČNÝ PŘÍBĚH!!!

Aru

Toto je pravý příběh, ne ten podvržený o Théseovi do něhož se prý hned na první dobrou zamilovala Ariadna.


Kréta, období býka.

Před dávnými a dávnými časy, kdy Země byla kulatější, vládl na Krétě král Mínós, který pro svého nevlastního syna nechal zbudovat rezidenci Labyrint a Athény mu Mínótaurovi posílaly co devět let společnost mladic a mladiců. Po 3×9 letech i statečný Théseus vyplul pod černými plachtami (a soudkem dobrého Athénského vína) na Mínótaura, aby skončilo odvádění Athénských mladiců a mladic na Krétu.

 

Mezitím na Krétě si rozverně hrála Ariadna s klubkem nití.

"Jejda," pronesla Ariadna pozorujíc klubko, jak se skutálelo z terasy po skále do moře, kde nenávratně zmizelo.

"Co je ztracený, je zapomenutý, nebudu přece hledat někde v moři nějaký klubko a otravovat kvůli tomu Poseidona." S tím si Ariadna lehla k odpočinku, aby přešlou nudu, než někdo vyrobí internet prospala. Král Mínós zatím marně vyhlížel Thésea, všichni už dorazili, ale Théseus, kvůli alkoholovému opojení jednak zabloudil k Egyptu, jednak ho zatkla pobřežní Egyptská faraonská hlídka, když jim nadýchal a dostal zákaz na rok řídit lodě obsluhující se větrem. Král Mínós posílal posly od Jižní Ameriky, až po Čínu, (Austrálie tehdy nebyla klasifikována jako kontinent, ale jako větší ostrov bez kultury,) až jeden posel dorazil do Egypta, kde za Thésea chtěli sto Krétských drachem, bez toho že Thésea nepustí z klády. Nebohý král Mínós zaplatil za Thésea pokutu a ještě ho na vlastní náklady vezl na Krétu pod dozorem egyptského vojáka, který dohlížel na Thésea, aby nešmatlal na kormidlo a nedopluli až do budoucího Eriksonlandu, kdyby to tehdy budoucí Vikingové tak nezmatlali.

 

To bylo jásotu, když konečně Théseus dorazil na Krétu, král Mínós mlaskl hubanec Théseovi na obě tváře, že připlul a nedojel nějakým nedopatřeníčkem do té Číny. Ariadna stála vedle papínka krále a Théseus, který stihnul vysávat královskou pokladnu, než vůbec dorazil se jí vůbec nezamlouval, naopak jak už to tak chodí u takovýchto dynastických rodů, pokukovala už nějaký pátek v rozkvětu 18. let po polovičním bratrovi Mínótaurovi. Théseus hned všem ukazoval svoje svaly a naparoval se jaký kousky už stropil a že je tu od toho, aby jako on Théseus, málem druhý Héraklés (ještě že to Héraklés neslyšel) zabije ukrutně ukrutnýho Mínótaura a skončí ukrutánský ukrutnictví Kréty. Théseúv slovník byl opravdu vynalézavý a k vyjádření mu stačilo použít ve větě minimum slov.

 

Chudáček Ariadna se při Théseových slovech rozplakala a běžela za bráškou Mínótaurem do jeho rezidence Labyrint, aby ho varovala před tím dle jejích slov 'hrozným opilcem bez morálky a vychloubačným tlučhubou'. Pro jistotu darovala Mínótaurovi na obranu kouzelný meč víl, který sehrál později svou úlohu v artušovských legendách s jezerní vílou Nimue, která jako z udělaní byla poloviční sestrou Ariadny, protože i král Mínós měl svá temná tajemství co se týče nemanželských dětí s jednou nymfičkou z moře.

 

Théseovi chyběla zbraň, neboť nikdo soudný by mu ji nedal, kvůli jeho známé zálibě v alkoholu, proto si Théseus šel hledat aspoň nějaký klacek, ale snad tomu chtěl osud, nebo snad bohové? Théseus skončil zase jednou na vinici, kam zapadl do jednoho z mnoha sklípků, kde se oddával zhoubnému alkoholismu. Mezitím už v rezidenci Labyrint čekali na Thésea Mínótaur s Ariadnou a společenstvím lidí, kteří tam žili od prvního připlutí z Athén. Varovali Mínótaura, aby se hlavně neutkal s Théseem v pití, neboť Théseus byl známý po celém řeckém světě tím, že si udržoval svou hladinku a jako profláklému opilcovi mu štěstí v jeho omylech a přehmatech dosud přálo. Mínótaur pozorně poslouchal rady a nechal dočasně odnést z rezidence veškerý alkohol, aby Théseus ztratil svůj jediný zdroj síly.

 

Po třech dnech našli Thésea ožralého jako dogu pod obraz bohů a proto ho zavřeli dočasně do žaláře, neboť ke všemu smrděl jako skunk. Dlouho se pak držela pořekadla, 'smrdět jako Théseus', nebo 'být ožralý jako Théseus', čímž vstoupil nesmazatelně do historie. Po dalších třech dnech, kdy byl pravidelně koupán a živen zdravou stravou, byl Théseus natolik střízlivý, aby začal poznávat své okolí a upamatoval se na svoje předsevzetí zabít Mínótaura, znásilnit a unést Ariadnu a být konečně známý něčím jiným, než opilstvím.

 

Théseus došel do Mínótaurovi rezidence pro Athéňany s krví podlitýma očima a třesoucíma se rukama v kterých držel ten svůj klacek. Na Thésea byl žalostný pohled, neboť bez alkoholu to byla chodící troska. Théseus jakmile spatřil Mínótaura něco nesrozumitelně zaklel, rozběhl se a zakopl o mramorový schod a udělal si bebí na kolínku, čímž byl zcela paralyzován a neschopný pokračovat v boji a upadl do mdlob. Probrali ho až dobře mířenou sprškou alkoholu. Po té co Théseus vysál ze svých šatů veškeré víno byl schopný neslavně se vydat zpět, opět pod černou vlajkou do Athén, leč nedoplul tam nikdy. Z různých koutů Řecka po deset let přicházela hlášení do Athén, kde Théseus zrovna nasává, až Athény přivedl úplně na buben za jeho dluhy.

 

Moudrý král Mínós se rozhodl, že Athény už nemusejí posílat další mladice a mladíky, neboť se obával kolik by Athény byly schopny poslat dalších Théseú. Ariadna se v tajném obřadu vdala za Mínótaura a žili spolu šťastně v rezidenci Labyrint, kde Ariadna povila mnoho veselých býčkomimin a miminobýčků a hlavně se měli rádi, ačkoli Kréťanům nebyli zrovna po chuti, jak zapomínali na násosku Thésea, který k sobě magnetickou silou vázal veškerý alkohol z okolí. Vznikla proto později na Krétě naprosto falešná skazka o jakýchsi imaginárních hrdinských skutcích Thésea, který prý vládl s jakýmisi nitěmi.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.