dve tváre

dievča z lesa

 

v nehybnej kaluži 

zrkadlia sa dve tváre 

 

tá nepokojná 

utrúsi v renesančnom duchu 

 _ aký je váš názor na pobudnutie tela v bytí? 

    podľa mňa

    bolí a neprebolí 

    a navyše 

    sotva sa zrodí zaniká 

 

splnomocnená tvár ani nemrkne 

iba príťažlivo sála 

 

čo je na oltári 

vesmír vyklepe 

ako dobre prerastenú krkovičku 

 

ber všetko a nič! 

nielen polovičku


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.