Střípky z motivačních rozhovorů

Radovan Jiří Voříšek

Jdi až tam, kde není temnota

bez ohlédnutí Lotovy ženy

 

Nebo umřeš na souchotě

přemožený

když odvlečou tě

 

Pustina už skřehotá

 

Pod všemi zdmi mlčí nářek

Ven se jde jen přes poušť

aby tam už nebyla

 

Jdi

vyndej z paty třísku

 

Raší

pupeny z písku

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.