nad horní hranici lesa

Luzz

 

jsi na místě.

 

utváření lesa zde výrazně ovlivňují

extrémní klimatické podmínky

- projevují se v nápadném snížení výšky stromů

hlubokým zavětvením

rozkošatělými příběhy

a hlasitým nářkem

kterému chceš uniknout

 

během cesty vzhůru vnímáš

jak porosty s přibývající nadmořskou výškou řídnou

avšak okamžik kdy překročíš horní hranici lesa

ani nepostřehneš

 

teprve uprostřed otevřené louky

kde sychravo a ticho

máš pocit že zas volně dýcháš

 

jenže -

 

Kdo utek jednou, ten navždycky utíká.“

 

raději šetři síly

ať se dostane

i na ty kolem

 

 

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.