nad horní hranicí lesa

Luzz

přirozená obnova lesa zde téměř neexistuje

- jen v malé míře dochází ke spontánnímu hřížení

- semenáčkům se nedaří než na plochách s narušeným travino-bylinným porostem

případně na místech s výskytem tlejícího dřeva

 

ten otevřený prostor ti však svým způsobem vyhovuje -

 

netušíš

proč se zase / stále ještě

bojíš vstoupit

 

mezi vzrostlé stromy

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.