Bez prologu

Nagihan

Bez prologu


Tak co vy hovni,                                                     veni

chtěli by jste si býti rovni,                                      vidi

s umlčí lebkou na úrovni?                                      vici

Na to však rychle pomni,                                       perdidi

a amulet svůj raději si promni,                               speravi

neb démoni nejsou skromni.                                 pati

Nakonec stejně skončíte v ohni,                            mortem

jediné skutečnosti jíž jste hodni,                            intellexi

vy kainovi potomci rodni,                                      accepi

konec se plíží den po dni.                                      gratia


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.