Martin

Indianska

 

bílou přikryje

mrtvé

i co živé

je


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.