Mystický paradox

Danny

obraz Boha
mi zakrýval
Boha...


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.