Prším

Nina Lili

Tak dnes už trochu v lepší náladě... Déšť jest to očistný...


Prším

Nad bouří kroužím

vřava to hřmící

ukápnu k loužím

plavu si snící.

 

Tekoucí v rauši

opojné vláhy

tonoucí k souši

jak plul by záhy.

 

Zebeš mě toužebně

ó větře svištící

miluj mě bezedně

vláho má pryštící.

 

Já kapka dešťová

ty ve mně burácíš

svléknu tě donaha

své blesky poztrácíš.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.