Vrah

Mrslinght

Procházím okolo mrtvých těl,

dělám jenom to, co tys chtěl.

Procházím se v krvavém sále,

nůž v ruce radši držím dále.

 

Přicházím k tobě, směješ se zas,

nejradši bych si srazila vaz.

Radím ti dobře, važ si slova,

nebo ten nůž použiju znova.

 

Před tebou dávám přednost zbraním,

nožem tě na více místech zraním.

Z tvého těla zbyde jen prach,

ze mě je totiž nájemný vrah.

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.