Nádraží

HanaT

Třepot křídel holubích

a nicneříkající šum hlasů 

z nitra nádražní budovy, 

z místa uspěchaného času 

 

V šedé změti zdí a duší, 

kde protažen každý stín jest, 

srdce sice stále buší, 

avšak neví, kudy nás vést 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.