Zářivě bláhový Perseus

Aru

(Otazníky v textu: Písmácký editor)

Etymologie:

Slovo Gorgona pochází ze starořeckého slova "γοργ?ς", které znamená "divoká, strašná a chmurná". Každé z jmen Gorgon má svůj zvláštní význam, který pomáhá blíže popsat jejich obludnost. Sthenó ze starořeckého "Σθεννω" se překládá jako "síla, moc nebo mohutnost", protože souvisí s řeckým slovem: σθ?νος. Euryalé je ze starořeckého "Ευρυαλη", což znamená "široká, široce rozkročená, široký výprask"; její jméno však může znamenat také "z širokého slaného moře". To by bylo příhodné jméno, protože je dcerou starověkých mořských božstev Forkýna a Kéto. Jméno Medúsa pochází ze starořeckého slovesa "μ?δω", které se překládá jako "střežit nebo chránit". Jméno Medúsa je nesmírně příhodné, protože je synonymem toho, co se stalo představitelem hlavy Gorgony na Athénině štítu.

- Pozadí pověsti naznačuje víc, než se do pověsti dostalo. Síla/moc z širokého moře, jež [cosi divokého/strašného] chrání; nebo cosi divokého, chránící tajemnou sílu z širokého moře... -


Ledy pukly

a čerstvý větřík obul sandály;

je to snad Perseus

jež dodnes září na obzoru?

 

Ač Perseus sám moc hlavu nepoužíval,

pověst zanechala jen hlavu Medúsy

(na rozkaz krále Polydekta)

a její dvě sestry...

 

Perseus bez Athény

mnoho nezmohl by,

s pomocí ženy jinou zabil.

 

Skutečný hrdina nemyslí,

koná co mu kdo nakuká,

když štěstěna a bohové házejí mu k nohám zbraně.

Všude se vrhne bezhlavě,

přemýšlení mu moc nevoní.

 

Sthenó a Euryalé občas se ptají

když vychází Perseovo souhvězdí,

kde je zloděj tajemství.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.