exkurze / hladinou

Luzz

šest tisíc metrů pod mořem

tu tmu si už nepamatuješ

ale i přesto bys rád -

 

- o hlubinách oceánů víme méně než o měsíci -

 

v očekávání primitivních forem života

a zárodků potravních řetězců

nacházíš vysídlence moderního světa

 

možná se tam na dně ukrývají rozsáhlé krajiny

dosud neprobádané ekosystémy

existují nezávisle na tobě -

(jak bolestné; jak uklidňující)

 

a i když vše zmapuješ zanalyzuješ pochopíš zákonitosti

dovnitř nikdy nepronikneš

 

vědomí návratu tě drží v bdělosti -

 

jak se vzdaluješ a stoupáš

pozvolna zapomínáš ztrácíš zájem

- přerod od absolutního pohlcení

k naprosté lhostejnosti

tě vlastně už neděsí

 

nádech

 

opouštíš cizí tmu

aby ses mohl vrátit do té své

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.