Irbis

Norsko 1

 

 

Irbis 

 

Zabít kozu a přežít na svazích 

jak sněžný leopard. Neklopýtnout 

a rozmyslet si každý krok 

Mít tah na branku 

a za samicí 

si dojít na kus řeči 

přes řeku 

i přes pár 

zalesněných pahorků 

 

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.