Malování láskou

patricia w.

Myšlenky
jako obrazy malují
vzpomínky
city a pocity
barvy rozpodivné míchají
přes rdící se červenou
modrou a zelenou
vonící nadějí
až ke slunci žluté
a nikdy ne černé
to snad jen bílé raději

bílou víra dělá
a na tu já sázím


když do studny nitra svého
hrst drobných házím


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.