Arazil  jsem  rá ně   podporu   ločinecké ruské  inva e  -vyloupl jsem " " from  klávesnice  - a ono to be   něj také nějak lze (jde) !

Zeanddrich E.

 

Zamysleme se.

Mám ten pocit , že

i uprostřed noci"

je lepší jednat (pokud možno) bez emocí..

 

((reakce na zprávu, zachycenou před chvílí z rozhlasu))


 

Až tři roky kriminálu    a použité  písmenko   to   prý   už   hro í - 

myslím  (a dosti  bojím se),  že i nevinní    br y   odskáčou   to   mno í..

 

 

 

 

Arazil  jsem    rá ně   podporu    ločinecké  ruské   inva e  -vyloupl jsem, to

písmenko  ďábelské from   klávesnice  - a  ono  to  be    něj  nějak  také  lze (jde)!

 

 

 

 

 

Prostě – je  nabíledni, že písmeno

předposlední  (- podobně

jako třeba Ruská   (ž)mr(ž)lina)

už  (u nás)   od voněno   má..

 

 

 

 

A proto (– např.) -  ápisník   ahraničních    pravodajů  (na ČRO) 

vyřadil  bych  briskně –   ajímat dnes více nás přeci mohou ukrajinské písně..

 

 

 

Abecedu      krátit navrhl bych rovnou také - příklad, že

be e    slov (i písmen?) mnohých obejde se lidstvo, už u Orwella máte..

 

 

 

U Pilarové, a u   atušky (byť již oba /sedí nad náma)

bych raděj    avrh    uzanu; – vždyť, jistě,

mnohé    kou lo,    ajisté, také má

 jméno  ňáké  ry e  ukrajinské - třeba Světlana..

 

 

 

 

 

((...)).

 

Amysleme se;  všeho moc prostě někdy spíše škodí

(–a ví se to již léta; - např., při potopě Světa (a neubral,

přitom pomoci své příliš v ceně)

i praotec Noe /jen   ome eně 

 achraňovat mohl  tvorstvo boží  ve své lodi -

(- jednal dobře, ale uváženě.. -a to se i dnes asi hodí).


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.