týměsíc

Danny

týměsíc
je Dannyho časová jednotka
znamenající sedm měsíců
jsi ve slepé uličce?
inu, počkej týměsíc
a něco se stane
...nestane
ani hluchá ulička nezačne slyšet
jen se cyklí
akce-reakce akce-reakce
ad nauseam
a ani týměsíc cyklení
nevytvoří novou věc ex nihilio
to chce čin nevázaný akcí ani reakcí
ba stvořitelský akt
silnější než vytvořit
nové slovo


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.