V klesání vidíš hlubiny...

Aru

Pro přátelé depresí, širokému lidu smyslu mající nedoporučuje se čísti.


Nic nechápu,

bloudím světem,

který žádný smysl nedává.

Dívám se do noci

a vdechuji opojnou čerň.

Je úzko

jež svírá,

láme hezká slova,

lépe by bylo nebýt.

                                   (Vím že se život musí žít s nadějí/vírou pro budoucnost/štěstí, etc., etc., díky).

 

Pohleď

jak krásná je nicota,

bezútěšně prázdná,

ona jediná přijímá

bez podmínek.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.