Mein Kampf

Norsko 1

 

 

Mein Kamf 

 

Hitler, 

to na rozdíl od jiných politiků 

          všechno myslel vážně 

Proto 

            ho včas neprohlídli 

 a ocitli se v totální louži 

A s nimi 

 

              - i jejich lid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.