Nad klenbami

Alenakar

Pseudolus je postava z komedie římského dramatika Tacita Maccia Plauta "Lišák Pseudolus".

"Modrý abé" byla jakási přezdívka Josefa Dobrovského (1753 - 1829), jazykovědce a bohemisty, jehož německy psanými díly započala přípravná  fáze českého národního obrození probíhající v letech 1770 až 1805. Nedílnou součástí této obrozenecké aktivity byla poezie. 


 

Jan Skácel:  Sonet o plivání z mostu do vody

napsal Pseudolus otrok

 

Jsou věci o kterých se nepřemýšlí

a slušný člověk nemá ani kdy

než naplivat si do své vlastní tváře

to radši plivat z mostu do vody

 

Jaké je ticho nad plynoucí řekou

jaké je to pěkné stát na mostě sám

a naklánět se dolů přes zábradlí

a šeptat vodě: plyneš ale kam?

 

A chválím most a rovněž řeku chválím

a zírám za tím plivanečkem malým

jak plyne dál až k moři doplyne

 

Něžně a tiše na vodu se dívám

svůj chleba jím a svoje písně zpívám

není jich příliš chleba také ne

 

 

 

Nad klenbami

 

Dál nekonečný proud se pod nohama valí...

Náš středověký most má divnou minulost.

Těch líných zevlounů, co tady stávávali!

Těch pilných básníků, co neurčitou zlost

 

do veršů vplétali jak stuhu do copánků

na bílých parukách, jimž klaníval se lid,

když křísily mdlou řeč ze staletého spánku,

když k světcům nad vodou se přišly pomodlit.

 

Těch dávných vzdělanců, co vábil Modrý abé

do chrámu jazyka!  Rád povzbuzoval slabé

a spíš než učitel to býval kněz či mnich,

 

kdo pány zlobíval a dráždil českou řečí.

- Leč z mostu plivou dál do proudu povaleči

a čeští básníci?  Kdo vlastencem je z nich?

 

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.