fáze vývoje krasové krajiny

Luzz

"voda vzala sílu a sny a přinesla nesnesitelné tady a teď"

(2010)


 

podmínkou pro vývoj dokonalého krasu je

přítomnost rozpustných hornin a dostatek vody

 

v raných fázích

- zřetelné projevy krasovění na povrchu

- rostlinný kryt sporý nebo chybí

- pedogenetické procesy teprve začínají

 

další období je typické akumulací zvětralin a vývinem půd

- povrchové tvary zanášeny avšak ještě je tušit

voda stále prosakuje skrz

uvnitř rozpouští tvoří mění

ničí dávné záznamy

žije

 

dokud nejsou krasové horniny překryty vrstvou hornin nepropustných

 

vývoj krasu je v tuto chvíli ukončen; podzemní prostory pohřbeny

eroze odolných vrstev v dohledné době nerealizovatelná

změněné hydrogeologické podmínky neumožní průběžné odklizení sedimentů

- hromadění i únava materiálu; leží nehýbe se nehýbe sebou

na povrchu už žádné projevy

jen znalecké oko rozpozná ojedinělé ostrůvky čehosi

na základě bioindikátorů

 

i v případě exhumace

je šance na obnovení krasových procesů nízká

- nové klimatické podmínky (zejména nedostatek vody) budou s největší pravděpodobností

pro vývoj dokonalého krasu naprosto nepříznivé

 

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.