Čtyři koně

FAV

Čtyři koně na záhoně života

jezdce nemaj', bábrdle se chichotá

nemoc, válka, chaos a hlad - do háje

serte na to, já už chci jít do ráje

dech se úží, očka klíží zběsile

serte na to, já vás žádám zdvořile

život, ten je vždycky jenom o síle,

ať je ti to milé nebo nemilé.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.