Skleněno je

Rowenna


Skleněno je.

Tma

že by se o ni napíchla

duše ptačí.

Má duše schoulená,

drobná,

plačící.

Samotno je.

To proto, že je každý sám.

To proto,

že je jediný skleněný strom

jediný skleněný zvon

na něm jediný skleněný pták.

A vedle jediná živá já.

A přes noc zima.

Mráz.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.