Naděje

Orig

Mezi naivní optimisty mne asi těžko možno zařadit. Leč kdybych byl básníkem, napsal bych to jinak, líp! Zdravím tímto všechny PÍSMÁKY, kteří k této mé - jen zdánlivě nihilistické - změti zbloudí.


v komínech lágrů v sténání střev v čase co není ač drtí všech lebení prahy než, napřed je staví otýpky slámy a řekne ber přej si co přej znova a znova dokola postaru lhostejně pomalu ubitý vězeň na dlažbě cely jed s vinětou opojné něhy se štítkem vinnen v krvavém rukávu a vědomí vrcholek ledovce řiká, že po právu pít z kaluží z bahna být syt tak děj jde a bude se dít však doufám v co? co to je? odpověď bez rýmu toužení nad dějem bez těla doteku jediná naděje: nic nic nic
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.