V šikmém směru...

egil

Nebe je jako puštění plynu Z otevřených žil
polí prýští schnoucí tráva Domýšlíme
havrany... Jezdci zleva v šikmém směru
kříží úmysl bezčasí jako první neochmýřený
 
déšť Pod koberci oranišť a listí
                                       pod závějemi
sníme o rašících klíčcích ke žlutozeleným skrýším
 
Mezi parketami čerstvých letokruhů
toužím propršet kůrou V letmo oslovených vteřinách
může se stát cokoli...
 
... tušíme zástup mnichů s monstrancí
k potvrzení otevřenosti této chvíle
 

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.