Já vířím

Rowenna


lehce

vířím!

Kašna

 na

náměstí

přizná

všechno

 ona a den,

až přijde.

V mé notové

osnově je

přimalován smutek.

Zatím tváří se neškodně.

Přiznání není rentabilní, kostelník

šel už spát a zamknul všechny zpovědnice

není kde se zpovídat. Vířím a vířím čím dál více

  Však kdyby ses rozhodl v noci hníst mě, jak chceš.

Ač z vosku jsem tvárného, nebude nikdy už ze mne svíce.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.