Trnová koruna

Jen_Lípa


Trnová koruna

 

Jen Lípa

 

 

Tvou svatou bolest uctívám,

tvé trny z růže vyrostlé,

i hřeby vbité do mých ran

a ránu v srdci, v boku, krev…

 

můj osud vrostlý snětím pout

v hlubokou tichou prázdnotu,

pro kterou musím odmítnout,

aby tě dali na hrob můj.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.