Na konci svého světa

Danny


zraněn automatickým formátováním myšlenek

hledám nejméně bolestivou

pěšinu zpátky do středu

 

kousky okousaných polámaných názorů

mi vadí v překrásném pohledu

na vnitřní slunce

 

možná už zítra

se hlísti image vypaří

a já prohlédnu...


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.