O Nebojsovi

Pohádka o Nebojsovi
Vjedné chaloupce u lesa se mladým manželům narodil vymodlený syn. Tuze se radovali zjeho zrození, ale když bylo chlapci 5 let, otec se jednoho dne nevrátil zlesa a říkalo se, že ho sežral medvěd velký jak staletý smrk.
Matka ochořela bolem nad ztrátou milovaného chotě a přimkla se celou svou láskou kmalému synáčkovi, který rostl jako zvody a pro své nebojácné a hbité kousky brzy dostal ke svému rodnému jménu Jan přezdívku Nebojsa.
Matka neměla mnoho přátel a jen jednou týdně vyrážela na návštěvu do sousední samoty za kopcem.

30. 08. 2011
2
2
3317
Pohádky

Dračí sestra

Dračí sestra
Přišla doba, kdy se lidé na zemi ksobě chovali tak špatně, tak si záviděli, tak se pomlouvali, tak se okrádali a proti sobě bojovali, že tím převrhli Džbán sPrázdnotou, která se od té chvíle začala šířit kjejich obydlím a zachvacovat je, takže mnoho znich různě úpělo a zoufalo si, umíralo vúzkostech a strachu a prchalo před sebou do různých nikdy nekončících pustých her a zábav, opíjelo se a různě oblbovalo, jen aby nikdo nepocítil Prázdnotu. Ti, kteří ji okusili, většinou zešíleli a chodili sočima vytřeštěnýma či zase podivně zakalenýma sem a tam, nebo zase jen postávali na místě a něco si nesrozumitelně mumlali pro sebe. Byl to hrozný pohled.
Ale ne všichni byli ještě prázdnotou zaplaveni, zbyla skupina statečných a odhodlaných lidí, znichž se jich sedm jednoho dne sešlo na vršku, kterému se říkalo Dračí vrch, a zde se radili, co udělají.

29. 08. 2011
2
2
925
Pohádky

Pohádka o zlém klukovi

Pohádka o zlém klukovi
Byl jednou jeden kluk, ze kterého vyrostl tak škodolibý a zlý spratek, že se ho brzy bály nejen děti, ale i dospělí. Ten kluk kradl, ničil a škodil, kde mohl. Jmenoval se Brek.
Tak jednou vám takhle šel po ulici a už z dálky viděl na první pohled ctihodného a bohatého pána.

28. 08. 2011
2
0
2319
Pohádky

Princip priority práce (Principy vedení)

IV. Princip priority práce
Musíte vědět, co dělat dřív, co lze odložit a co nemusíte dělat vůbec. Bez toho se ve své práci ztratíte a zahrabete se vrůzných problémech, které se nakonec ukážou být jen polykači vašeho času a nervů. Může se vám klidně stát, že po půl roce práce zjistíte, že jste nedokončil ani jednu věc, kterou jste si předsevzal, že se nepodařil dotáhnout či dokonce ani rozjet projekt, který měl firmu posunout dál či zachránit.

04. 05. 2011
1
4
1521
Úvahy

Princip nezdůvodňování (Principy vedení)

III. Princip nezdůvodňování
Další začátečnickou chybou vedoucích pracovníků je přílišné zdůvodňování a ospravedlňování svých rozhodnutí a kroků. Nezamotávejte se do vlastních vysvětlení a neomlouvejte se za ně, vždyť je vaší prací a vaším posláním rozhodnutí neustále činit - ba přímo chrlit.
Ano, můžete se radit, můžete kněkterým svým rozhodnutím přijít formou konsensu, ale čeho je moc, toho je příliš.

03. 05. 2011
1
6
1258
Úvahy

Princip odkladu (Principy vedení)

II. Princip odkladu
Umět nereagovat na stížnosti či podněty okamžitě, ale sodkladem, který si určíte, je základní dovedností manažera, bez které se velmi brzy dostanete do velkého stresu a potíží.
Jestli jste stejné povahy jako já a všechno byste chtěli mít hned hotové, tak to budete mít zpočátku velmi těžké. Když totiž lidé uvidí, že hned jejich problémy řešíte, tak je na vás budou přímo valit a budou si myslet, že jste jim vždycky kdispozici na jejich řešení.

28. 04. 2011
3
7
1155
Úvahy

Principy vedení

I. Princip poloviny
Můžete si být jisti tím, že jakmile se dostanete do vedoucí funkce ve firmě, sesypou se na vás různí obchodníci a budou vám nabízet své produkty, reklamu a spoustu většinou neužitečných nesmyslů. Oni neví, jak na tom firma je. Myslí si tedy, že vlastně sedíte na hromadě prachů, ze kterých si i oni chtějí něco vzít.

27. 04. 2011
1
7
1044
Úvahy

Možná

Možná, že jsem se už přežil
A každý další den
Je darem od Boha
A jen proto tu s vámi můžu

26. 04. 2011
0
5
669
Volné verše

Smrtná neděle

Smrtná neděle
Jsem Lazarus
Zavalený kamenem
A mrtvý

12. 04. 2011
0
3
701
Volné verše

Dubnové ráno

Na zápraží ctihodného domu
Na slunci blaze jest
Ptačí zpěv se mísí
Světrem

11. 04. 2011
2
2
881
Miniatury, hříčky

Neděle

Neděle
A dlouhý zdravý spánek
Konečně spočinutí
V sobě, na místě

08. 11. 2010
1
5
900
Miniatury, hříčky

Zachytit se

Zachytit se
A poznat se
Vté nekončící změně
A na chvíli

07. 11. 2010
2
2
1132
Miniatury, hříčky

Náš dům

Náš dům
Je plný pohybů
Těch tenkých vláken
Života

06. 11. 2010
0
3
669
Miniatury, hříčky

Houby si nás najdou

Včera jsem psal o sbírání hub, o tom, jaký je to rituál, jak nás propojuje sPůvodem atd. A dnes jdeme lesem a opět hledáme houby. A mě napadne, že třeba ony hledají nás, že hřibovité houby mají zřejmě výborný marketing, že jsou tak žádané. Že taková houba jistě chce být sebrána, nalezena, chce něco zažít, než aby jen shnila na svém místě.

11. 10. 2010
3
5
1079
Miniatury prozaické

Ten druhý je plaché zvíře

Ten druhý je plaché zvíře
Jen pomalu se přibližuj
Nebo tě zvětří
A uteče

11. 10. 2010
3
4
1296
Volné verše

Obrazy ve tmě

Jsou obrazy, které vidíš
A obrazy, které mluví
Ale zůstávají ve tmě.

11. 10. 2010
3
3
1104
Miniatury, hříčky

nostalgie času

Nostalgie času.
Ale nezáleží na tom
Jestli milujete .

11. 10. 2010
0
0
869
Miniatury, hříčky

Touha po proměně

Pamatuji si na ten den dobře. Byl jsem doma a dlouho jsem se díval na televizi, ale pak jsem jí vypnul vprostřed filmu, protože jsem vsobě pocítil jakýsi vztek, jakoby se ve mně něco utrhlo, prudce pohnulo. Vtu chvíli jsem chtěl řvát zpocitu síly i bezmoci. A pak jsem si vzal nůžky a šel jsem do koupelny a začal jsem si střihat vlasy.

11. 10. 2010
0
0
877
Ostatní nezařaditelné

Jak se lišíme?

Včera jsem šel mezi tou tolikostí lidí a neměl jsem už vztek, nebyl jsem tak znechucený. Ale říkal jsem si,co tě vtakovémto počtu lidí odlišuje,co tě dělá více tebou samým než jedním zdavu. Jistě, můžeme si říct, že každý člověk ztoho davu je představitelem individuálního osudu, že je jedinečný atd. Ale vtom je to – jde o míru, jako vždy – kdo je více a jak a čím originální, kdo je a čím –jak říkáme – svůj .

11. 10. 2010
0
0
758
Úvahy

Prostě jen být

Kámen. Co je to kámen.
Čím mě fascinuje.
Tvarem, trvalostí, tíhou .

15. 08. 2010
2
3
1063
Miniatury, hříčky

Nemoc

Otázka zní :
Chci být nemocný.
V čem jsem ne-mocný
Bezmocný, malo-mocný.

15. 08. 2010
2
2
904
Miniatury, hříčky

Na konci slov

Pojď se mnou bratře
Až do posledních tenkých záhybů vět
Následuj mě
Až do konců myšlenky cest

05. 02. 2010
4
4
1556
Miniatury, hříčky

Tep života

Tep života, který jsme chtěli umlčet
Nové jaro v žilách - hlína a krev
Nenech nic v cestě stálému proudění
Unus Mundus

04. 02. 2010
1
1
1224
Miniatury prozaické

Kde to jsme ?

Kde to jsme .
Kde to jsme .
A proč tu stojíme .
Jakoby bez viny

05. 01. 2010
3
3
1172
Vázané verše

Pokoj pro tebe

Pokoj
Vpokoji, který je na dosah
Vpokoji utichlých přání
Vpokoji, kdes poskládal dětství & mládí

04. 01. 2010
4
4
1120
Vázané verše

Stárnutí

Stárnutí
Přišlo to náhle jako nečekaná zpráva
O neštěstí, co komusi se přihodilo
Jako když obrátí se vítr

03. 01. 2010
5
6
1298
Smíšené verše

Pro Ni

Je láska, co zažehne se a vyhoří
(prostě zhasne, sotva zahoří)
A pak je láska co plamen má stálý
(ta často překvapí ty, co se jí smáli)

03. 01. 2010
4
3
1240
Miniatury, hříčky

Cizinec - Armáda změny

Cizinec
Nevypadá
Když klidný jde ulicemi
Ale vhlavě nosí bombu

02. 01. 2010
4
6
1218
Smíšené verše

Znám tvé sny

Znám tvé sny
I tvou chvíli dlouhou
A požárů na tisíc
Co vzplanou vtobě

01. 01. 2010
2
29
2635
Vázané verše

Slunečnice

Slunečnice
Žena vlásce kvete a září
Jako slunečnice
Vjejím světle kráčí muž

20. 11. 2009
3
6
1261
Smíšené verše

Milenci sklíčenosti

Milenci sklíčenosti
Milenci sklíčenosti
Dlouhá touha
Bez nápovědy

19. 11. 2009
2
2
1356
Volné verše

Upír

Upír
Půjdu nočními ulicemi
A posbírám sladkost
Zočí a rtů

18. 11. 2009
0
4
911
Volné verše

Kamenné srdce

Kamenné srdce
Byl jednou jeden příliš namyšlený princ, který svou pýchou a přehlíživostí zraňoval všechny kolem. A tak se stalo, že se od něj lidé odtáhli a on stárl a byl stále sám. Jednoho dne při procházce lesem narazil na malou dřevěnou chatrč, ve které žila víla Simien. Zaklepal a po chvíli se dveře otevřely a v nich stála bytost tak krásná, že se pincovi zatajil dech.

05. 11. 2009
3
5
1252
Pohádky

Někoho hledám

Někoho hledámMám 1632 přátel na FBNestačí mi to( Je cosi nevyslovitelnéhomezi námiJen sem tam to vykoukneJe to . )A nehledám sám sebe.

04. 11. 2009
1
6
1473
Miniatury, hříčky

Sítě

Všichni si spřádáme sítěA snažíme se do nichZachytit to podivnéNicCo v sobě cítímeSpřádáme sítěVe kterých sem tamNěkdo či něco uvízneAle to nestačíA tak dál .

04. 11. 2009
4
51
2535
Miniatury, hříčky

Ráno

Nadšené průvody táhnou do práceJenom vědět, co se sebouA přitom při vás stojí Všichni anděléAle mají zakázáno radit.

04. 11. 2009
4
6
1341
Miniatury, hříčky

Našels ho?

Našels ho.
A co.
No přece to Vykouklo
Co tu občas vykoukne

04. 11. 2009
0
0
758
Miniatury, hříčky

Motýl

Tvé očiJsou jistotaV tomhle strašně rychle měnícím se světěTvé těloJe klidný přístavV němž zakotvímUprostřed bouřeKdyž tam venkuJe už příliš těžké žítV tvé krásné bytostiChci sám sebeV něco krásnéhoProměnit.

04. 11. 2009
6
10
1211
Volné verše

Múza

Po špičkáchNeslyšněPřišla A pošeptala miJen prosté :"Piš, budu tady s tebou. ".

04. 11. 2009
2
6
1215
Miniatury, hříčky

Výkřik

Hrůza . Ta samotaA přeci tolik lidí kolem. Křičím a nicSápu se po nichA nicA pak pochopím:Stal jsem se neviditelnýmUž zase.

04. 11. 2009
6
9
1353
Miniatury, hříčky

Černé hodiny

Černé hodiny
I. Cizinec ve městě
Onehdy se na svých toulkách ocitl Kruman vmalém městečku Ulk vpodhůří hory Haláia. Ubytoval se vútulném hostinci a před spaním sešel do šenku, kde byl kromě staré šenkýřky už jen velmi starý muž srkající pomalu medovinu.
„Mohu si kvám přisednout.

21. 10. 2009
3
3
1258
Pohádky

Vstupenka do nebe

Vstupenka do nebe
Sedl jsem si jednou na lavičku vedle starého pána. Chvilku jsme oba mlčeli, ale on na mě pak pohleděl a pravil : „Víš synu, proč je tolik lidí na světě zoufalých a nešťastných, ačkoli jim na první pohled nic nechybí. Je to proto, že žádný znich neví, ale vhloubi srdce to tuší, že vstupenku do nebe si musí každý svým jedinečným způsobem zasloužit. “ Vzhlédl jsem překvapeně ke starci, který se křepce zvedl, pousmál se na mě a pak pomalu odcházel.

20. 10. 2009
4
14
1517
Miniatury prozaické

Pátrání touhy

Pátrání touhy
Vnekonečnu tváře
Pohled stranou
Neznámá dívka

19. 10. 2009
2
4
1394
Volné verše

Vůně zázračna

A nepoznaný záchvěv
Probudí mou bytost
Jak dotyk blaženosti
A já stočit bych se chtěl

19. 10. 2009
2
3
1046
Volné verše

To Jane

Několik překladů Shelleyho
Pozvání - Janě
Skvělá a zářná, pojď jen ven .
Jasnější než jasný den

19. 10. 2009
1
0
1176
Překlady

11 esejů o smyslu života aneb o smrti trochu jinak

„11“
Aneb jedenáct esejů o smyslu života
či o smrti trochu jinak
Obsahuje :

12. 10. 2009
2
13
1855
Úvahy

Zpověď anděla

Zpověď anděla
1.
Já, anděl, kdysi člověkem jsem byl
Snad až příliš – chtělo by se říct

10. 10. 2009
4
19
2151
Vázané verše

Jaromír a Anna

O Jaromírovi a Anně
I. Sudba
Královskému páru se narodil vytoužený syn. I přišly kněmu sudičky.
„Bude to krásný a inteligentní muž“ řekla první.

03. 03. 2009
5
5
1557
Pohádky

Jaro vprostřed zimy

Jaro vprostřed zimy
Vblůzkách dívek
Se na okamžik zadme
É jé eje jé

24. 02. 2009
1
1
1135
Volné verše

Pověz mi něco o sobě

Pověz mi příteli
Něco o sobě
Pověz mi o svých skrytých žádostech
Pověz mi příteli

24. 02. 2009
2
4
1562
Volné verše

Jsme křehcí

Jsme křehcí
A křehké jsou naše kroky
Zvonící dlažbou
Prastarých měst

24. 02. 2009
2
5
1225
Volné verše

Básník je touha

Básník
Je struna
Naladěná na bolest
Vlásce hledá zklamání

24. 02. 2009
3
5
1124
Volné verše

Siločáry erotiky

Siločáry erotiky
Pohledy lačnících očí
Škrtají prostor
Mezi

22. 02. 2009
8
8
1488
Volné verše

Poutníci

My – poutníci začátkem nového tisíciletí
Sidentitou poskládanou
Z postavhrdinů akčních filmů
Pasivní na každém kroku

22. 02. 2009
4
8
1138
Volné verše

V bodláčí

Vbodláčí
Vbodláčí za polem
Klestíme si cestu
A vůně podzimu

22. 02. 2009
1
0
1278
Volné verše

Tvé tělo

Tvé tělo
Je poslední můj azyl
Tvé tělo
Je poslední má skrýš

22. 02. 2009
4
2
1267
Volné verše

Noc je laskavá

Noc je laskavá
Měsíce půl
A odstíny modra
A čerň

22. 02. 2009
2
2
1068
Volné verše

Ve spirále

Ve spirále
Ve spirále tušení jdeme, nenecháme se ovlivnit ničím. Pokoušíme vzhlédnout výše, ale nejde to. Zazvoní zvony a my stojíme.
Vtu sekundu přijdou dva lidi oděni do rudých plášťů, oči černé.

21. 02. 2009
1
1
1271
Miniatury, hříčky
Nahoru