Etický kodex

Písmák je komunita lidí se společným zájmem v literatuře. Slouží k publikování autorských děl, pod které ostatní registrovaní uživatelé mohou přidávat své postřehy, případně pod dílem může být vedena diskuse. Pro tu slouží systém avíz. Pokud dílo zaujme, je možné ho ocenit tipem a tím doporučit pro ostatní čtenáře.

Písmák je nejstarší, největší a nejzásadnější československý literární web, z jehož prostředí vzešla značná část zavedených autorů středního věku, kteří dnes tvoří jádro literárního provozu. Dopomohla jim k tomu písmácká literární komunita. Stejně tak může pomoct Tobě, pokud budeš dostatečně vnímavý.

Na Písmáku si všichni nehledě na věk a pozici tykáme a oslovujeme se buď přezdívkou anebo křestním jménem. To ovšem za předpokladu plného respektu a obyčejné lidské slušnosti. I sebefundovanější názor, pokud je prezentován útočně, je k ničemu. Autor, který se snaží ostatní osoby cíleně ponižovat, není na Písmáku vítán.

Prostor písmáka by měl být pro všechny lidi bezpečným místem, kam se mohou vracet podobně jako do klidu a bezpečí knihovny. Komunikace a diskuse je žádoucí a prospěšná. Na debatě a konfrontaci názorů Písmák stojí. Nikdy ale nesmí přerůst do osobního napadání uživatelů, a to jakoukoli formou. Takové jednání může být důvodem pro blokaci autora, a to ve výjimečných případech i bez předchozího upozornění. Komentáře pod díly by se měly vztahovat k samotnému dílu, případně k autorově tvorbě, nikoli k hodnocení osoby autora.

Doporučené chování

 • Čtěte ostatní autory. Čtení je alfa a omega v literárním růstu, psaní samotné je až na druhém místě. Čím víc budete číst, tím větší bude váš literární obzor.
 • Za každou obdrženou kritiku se snažte napsat kritiku libovolnému dílu, které vás zaujalo. Děláte tím službu nejen ostatním autorům, ale také sobě. Třídění myšlenek psaným projevem je nejstrukturovanější a v oblasti analytického myšlení nejcennější.
 • Neaplikujte výměnný obchod s tipy. Nikdo není povinen vám tip vracet, ani to od něj nečekejte. Snažte se o věcnost a konstruktivnost. Držte se tématu. Humor je vítán, posměch nikoli.
 • Nevnucujte nikomu své světonázory a domněnky ohledně korektnosti. A pokud už, dělejte to způsobem, který je korektní a nikoli arogantní a agresivní.
 • V případě, že nestojíte o kritiky konkrétního uživatele, dejte mu to najevo tím, že si na jeho autorské stránce zařadíte uživatele mezi NEoblíbené. Stejným způsobem se dají zablokovat i avíza a zprávy. Je to naprosto legitimní způsob. Bude to jasné vyjádření toho, že o komunikaci s ním nestojíte. Bude samozřejmé, že ho už dále nebudete oslovovat. V případě, že by došlo k využívání jeho alternicků k obcházení blokování a k opakovanému vyjadřování se pod díly autora, bude to považováno za porušení pravidel.
 • Zveřejnění obdržené soukromé pošty (včetně citace její části či citlivých údajů z ní získaných) bez souhlasu obou stran bude považováno za přestupek. Přestupkem není zveřejnění odeslané pošty. I zde ovšem platí zákaz zveřejňování citlivých údajů jako jsou příjmení, jméno, tituly před jménem, tituly za jménem, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, číslo občanského průkazu, místo narození, rodinný stav, údaj, zda má osoba trvalý pobyt v ČR, trvalá adresa, údaj o změněné pracovní neschopnosti (viz zákon č. 101/2000Sb). V případě zjevného porušení pravidel kontaktujte některého z Administrátorů.
 • Nápověda

  Oblíbení autoři: Klikněte na "Přidat autora do oblíbených" na stránce autora. To znamená, že kdykoli zveřejní nějaké dílo, automaticky obdržíte oznámení. Pokud vás má někdo v oblíbených, znamená to, že mu oznámení přijde pokaždé, když zveřejní nějaké dílo.

  Tip: Tip můžete dát ke každému dílu (kromě svého vlastního). Stejně tak mohou ostatní autoři dát tip kterémukoli vašemu dílu. Tip je pozitivní ocenění díla, jakési prohlášení, že se osobě, která dala tip, dílo velmi líbilo. Samozřejmě záleží na dobré vůli kritizujícího, zda udělí tip tomu kterému dílu. Proto je důležitější než tip kritika, která jej doprovází. Tip můžete udělit tak, že při odesílání kritiky zaškrtnete políčko "Udělit tip".

  Výběr: Výběr mohou udělit pouze kritici. Kritici jsou vybraní lidé, jejichž úkolem je hodnotit kvalitu děl a udělovat nejlepší výběry. Práce, které obdrží 4 a více výběrů, se objeví ve "Zlatém výběru". Zlatý výběr je nejvyšší hodnocení, kterého může dílo v literárním časopise dosáhnout.

  Vážná kritika: Pokud při zadávání díla zaškrtnete políčko Vážná kritika, dílo se objeví v aréně. Stejně tak se u vašeho díla objeví nápis "autor hledá hlubší kritiku". Doporučujeme žádat o vážnou kritiku pouze u těch děl, která považujete za svá opravdu nejlepší, nebo pokud začínáte, tak u žádných. Seriózní (hlubší) kritika by měla obsahovat konstruktivní názor na dílo, který může autorovi pomoci. Chcete-li napsat seriózní kritiku, zaškrtněte při odesílání kritiky políčko "Vážná kritika". Vážná kritika je odlišena žlutým pozadím; pokud ji píše kritik, je odlišena modrým pozadím. Pokud si nepřejete seriózní kritiku díla (dílo je určeno pouze pro zábavné účely apod.), můžete při odesílání díla zaškrtnout políčko "Odmítnout kritiku". V takovém případě se u vašeho díla objeví nápis "Autor nemá zájem o hlubší kritiku" a políčko "Vážná kritika" zmizí.

  Top