Markétě

Ni rozkvetlé sáhy moci vět by neobstály bych zachytil tvou bezprostřední krásu mně zbývá jen kárat zrak svůj jenž vštípil v mou mysl obraz tvůj. A ač vidím tě vždy jen chvíli již věčnou bych si přál bez pochyby vím že život smysl má byť s touhou mou si pohrává a vysněnou odpověď se nedozvím.

06. 12. 2008
2
7
593
Smíšené verše

Já o Markétě

Její rtíky zdrženlivébrání od poznánía dračí oči chtivénedají mi spátsrdce, co je bolestivékřičí do všech stran:Ohh, jak jsem krásná. Nenápadné sváděníryzí odhodláníklepot zimy na kůžive snech se mění v divy. Vanilková příměs tabákujen přivonět si, kdybymi nemotala hlavu. Za šálou z dokonalé nepřístupnostis chůzí královnysvými stavy hýbe základy vesmíru.

26. 10. 2008
2
4
635
Volné verše
Nahoru