Našlápnutá slova na chodníku

Výběr

vrozestupech vhlavě slyšet mezery
ta našlápnutá slova na chodníku …
pulzuj do mě - tak pulzuj
rukávem zakryj polovinu tváře

12. 03. 2010
14
14
1687
Volné verše

Prosby

smyčky v hrudi
šelesty pondělí
pohromadě
střádám prosby

06. 03. 2010
4
3
635
Indispozice

Osidla

osidla lijáků
průtrž na rtech
noc vychladlá
duhovky zornic

05. 03. 2010
9
10
1153
Miniatury, hříčky

Zákony

zákony pod jazykem
nevyslovitelné ticho
neustupuj mi
rozpouštím

04. 03. 2010
6
3
823
Miniatury, hříčky

Miniatura

sloupy tradic
natahují ruce
tolik požitků
děti z jantaru

04. 03. 2010
13
9
1125
Miniatury, hříčky

Pocitovka

déšť setřel oblaka
odkapává kyslík
vypil živiny země
vlas ve větru

03. 03. 2010
4
2
590
Indispozice

Zrcadlo

nabídnu ti zrcadlo
hudbu do dlaní
napiješ se tónů
rozvážeš kořeny našich duší

03. 03. 2010
6
4
865
Miniatury, hříčky

Archy

archy plánů
s miliony neuronů
vytepané do srdce
jak kosti stromů

03. 03. 2010
6
5
1066
Miniatury, hříčky
Nahoru