Nový svet 25.diel

.
Žiara pomaly zmizla aostalo ticho. Znova. Hluchý priestor ostal hluchý, strašné kúzlo zanechalo za sebou len dvoch bezvládnych protivníkov ležiacich oproti sebe.

31. 10. 2010
0
0
1107
Próza na pokračování

Nový svet 24.diel


Všade bol dym…
Dym oslepil aomámil každého. Potom začal rednúť aodhalil chlapca vstriebornom priliehavom oblečení sčiernym plášťom. Bol to Will. Štyrmi prstami držal Xeraxov meč tesne nad svojou hlavou atváril sa nesmierne pokojne a ľahostajne.

29. 10. 2010
0
0
1026
Próza na pokračování

Nový svet 23.diel

Xerax sa mlčky díval na drakov aelfov. Jeho zrak spočinul na pánom Liqenjim. Ten sa tiež uprene díval do démonových očí.
„Aká drzosť,“ precedil Xerax.

28. 10. 2010
1
1
1087
Próza na pokračování

Nový svet 22.diel

Bordová guľa zapadla za obzor adesiatky drakov vzlietlo ztábora selfmi na chrbtoch. Východná jednotka armády, do ktorej patril aj Sid už bola tiež na ceste. Doraziť kjaskyni mali približne vrovnaký čas. Lukostrelci išli na koňoch spolu sfaunmi.

27. 10. 2010
0
0
1227
Próza na pokračování

Nový svet 21.diel

Fauni zastali, lebo dorazili kďalšej jaskyni. Stáli pred ňou asi minútu, keď sa Žarva ozval:
„Nevychádzajú. My pôjdeme za nimi. “
Žarva vykročil afauni išli za ním.

25. 10. 2010
0
1
1108
Próza na pokračování

Nový svet 20.diel

„Už ste vyslali Polagon* za Ronom. “ opýtal sa pán Liqenji svojho sluhu.
Ten prikývol. Rona totiž ušiel za faunmi.

23. 10. 2010
0
0
1029
Próza na pokračování

Nový svet 19.diel

Jemný vietor prenikol do silného vetriska, keď nad sídlom elfov, ktorý sa nachádzal vhore drakov, preleteli dva draky. Pristáli na svetlozelenej tráve apozreli sa na horu – na svoj domov. Zdrakov zoskočili dve veľmi známe postavy. Will zostal vnemom šoku, keď pri relaxovaní zbadal pána Liqenjiho aIúvena, ako zoskočili zmohutných bytostí.

14. 10. 2010
0
0
1046
Próza na pokračování

Nový svet 18.diel

Čierne draky elfov pristáli na veľkej trávnatej ploche pred základňou elfov. Základňa pozostávala zoceľovej budovy bez okien. Will zoskočil z draka apoobzeral sa. Stál na úbočí akejsi hory.

12. 10. 2010
0
0
1053
Próza na pokračování

Nový svet 17.diel

Will ešte stále bojoval sduchmi. Odrážal ich útoky bolo pre neho čoraz ťažšie, keďže už nevládal. Povzbudzovalo ho ale to, že videl, že ich ubúda. Sivá záclona redla aodhalovala Mesto duchov.

09. 10. 2010
0
0
1165
Próza na pokračování

Nový svet 16.diel

Vtábore východnej jednotky vládol relatívne pokoj.
„Našťastie sme pri útoku neutrpeli veľkú stratu,“ vravel veliteľ Im.
„Áno, len dúfajme, že Vikengovia, ktorí ušli, neurobia vlese veľkú škodu,“ odvtil Sid, ktorý žul párky achlieb.
Im sa naňho pobavene zahľadel.

04. 10. 2010
0
0
1177
Próza na pokračování

Nový svet 15. diel

Kasen stále kráčal po vyschnutej lúke, zmučený silným slnkom. Na obzore bol les, vktorom sa hrával, keď bol malý.
„Už som blízko,“ pomyslel si, lebo už kráčal bez prestávky jeden deň.
Rozhliadol sa po pustej krajine, dúfajúc, že niekoho zbadá, no nič.

02. 10. 2010
0
1
1154
Próza na pokračování

Nový svet 14.diel

Elfovia zastali aWill zoskočil zRedovho chrbta. Duchovia okolo nich stále krúžili amenili sa na sivé škvrny.
„Elfovia. “ šepkali.

27. 09. 2010
0
0
1030
Próza na pokračování

Nový svet 13.diel

„Vikengovia sú silný. Nesmieme ich nechať vlese dlho, lebo ho zničia. “ pán Liqenji hodil zvitok vedľa seba avyšiel zo svojej sieňe sIúvenom vpätách.
„Mio Rúsau.

25. 09. 2010
0
0
1061
Próza na pokračování

Nový svet 12.diel

Kasen sbezdomovcom prešiel cez mestskú bránu atým dorazili do mesta Eéow. Kasen zastal.
„Ďakujem ti, milý bezdomovec, že si ma sem doviedol,“ poďakoval sa.
„No, tak vtom prípade, môžem ísť, že.

21. 09. 2010
0
0
968
Próza na pokračování

Nový svet 11.diel

Sid, veľký, silný muž, rázne kráčal ku dverám pán Liqenjiho. Podlaha sa otriasala pod jeho svalnatými nohami. Buchol do dverí aspustil:
„Volali ste ma, pán Liqenji, preto som tu, no upozorňujem vás, nie som veľmi prívetivý kvôli smrti istej osoby, takže ak odo mňa niečo žiadate, nie je isté. “
Pán Liqenji zdvihol ruku azničene sa pozrel na Sida.

19. 09. 2010
0
0
1217
Próza na pokračování

Nový svet 10.diel

Na ulici, kde bolo postavené sídlo pána Liqenjiho sa ozývali rýchle kroky. Mladý vojak bežal, ako oživot. Prebehol cez dlhú chodbu avletel do miestnosti, kde pán Liqenji – najsilnejší zo všetkých elfov – sedel za písacím stolom apodpisoval dôležité dokumenty. Keď ho vyrušilo buchnutie dverí, rýchlo vstal azakričal na vystrašeného mladíka:
„Čo sa to deje.

09. 09. 2010
0
0
1137
Próza na pokračování

Nový svet 9.diel

Na ďalší týždeň Will zvládol mágiu askombinovať ju schvatmi druhého stupňa nebolo ťažké, takže tretí stupeň zvládol odva dni nato. Sora ho zvládla deň predtým aKasen to už mal za sebou tri dni. Wírufenove klony zmizli azavolal každého do prvej miestnosti tréningového domu.
„Pozajtra podstúpite skúšku, aby ste sa stali oficiálne bojovníkmi.

06. 09. 2010
0
0
1077
Próza na pokračování

Nový svet 8.diel

Druhý stupeň bol oveľa tažší, ako prvý. Will musel zvládnuť akrobatické pohyby.
„Tak, ateraz sa udrž. Neprestávaj kopať nohami.

04. 09. 2010
0
0
1178
Próza na pokračování

Nový svet 7.diel

Na ďalší deň všetci štyria – Will, Kasen, Sora aSid – sedeli na ulici ačakali na elfa, ktorý by ich mal učiť bojové umenia amágiu. Slnko sa nachádzalo vstrede oblohy, keď klavičke prišiel elf snakrátko ostrihanými blond vlasmi.
„Vyzerá veľmi pyšne aarogantne,“ pomyslel si Will.
„Vy ste tí, ktorých by som mal učiť.

01. 09. 2010
0
0
1044
Próza na pokračování

Nový svet 6.diel

Zmiestnosti vyšiel aovanul ich chladný vánok. Pred nimi sa rozprestierala kamenná miestnosť spopraskanými stenami asjedným podlhovastým oknom, ktoré sa tiahlo po dĺžke celej steny. Pri okne stál elf – vysoký aštíhly, ako každý iný – oblečený vsivasto – modrom rúchu. Po chrbte mu viseli dlhé biele vlasy.

30. 08. 2010
0
0
953
Próza na pokračování

Nový svet 5.diel

Will sa zobudil na čvirikanie vtákov. Otvoril oči azbadal, že ostatní sa už pripravujú na cestu.
Sid, tučný, holohlavý muž práve dojedal posledné sústo uloveného mäsa; Sora, vysoká, štíhla žena si obúvala vysoké baganče; aDedko sKasenom študovali mapu.
Sid zbadal, že Will je už hore aprehovoril knemu:
„Dobre že si vstal.

28. 08. 2010
0
1
1094
Próza na pokračování

Nový svet 4.diel

„Hlásenie stále neprichádza, pane,“ povedal mladý sluha, pričom sa hlboko klaňal.
„Určite sa niečo stalo. Už nebudem čakať. Pošli tri člny kpriehrade azisti, čo sa deje.

27. 08. 2010
0
0
1126
Próza na pokračování

Nový svet 3.diel

Otroci jeden za druhým vstávali. Žena sa knim otočila, zdvihla meč apovedala:
„Nášmu trápeniu je koniec. Dnes vnoci spojíme svoje sily aujdeme. “
Vtej chvíli zvonka doľahol zvuk rohu.

20. 08. 2010
0
1
1055
Próza na pokračování

Nový svet 2.diel

Dedko sa rozbehol snožom vruke. Vybehol po schodoch, no ako bežal ku dverám, dvere sa náhle rozleteli. Dedko odletel dozadu atvrdo narazil do steny. Zafučal avstal.

03. 08. 2010
0
0
1118
Próza na pokračování

Nový svet 1.diel

Po kraji hory sa trmácal jeden malý voz, ktorého ťahal starý somár. Na voze sedel jedenásťročný chlapec oblečený vpotrhaných šatách. Jedol práve ulovenú rybu apozoroval okolité lesy. Náhle spozornel.

01. 08. 2010
0
0
1123
Próza na pokračování

Šermiar Akeshi 6.diel

Akeshi uskočil aguľa dopadla vedľa neho. Akeshi sa pozrel tým smerom, odkiaľ priletela guľa. Bol to múr medzi západnou ajužnou vežou. Stálo tam desať kanónov.

23. 07. 2010
0
0
1082
Próza na pokračování

Šermiar Akeshi 7.diel

Vojaci naraz zdvihli svoje meče azarevali bojový pokrik. Cisár sa unavene usmial avojaci sa snovou silou pustili do nahnevaných démonov. Cisár tiež po chvíli vyskočil cez otvor vstene na strechu, zošmykol sa po nej adlhými skokmi zoskočil na zem. Hneď sa na neho rútili dvaja démoni.

23. 07. 2010
0
0
920
Próza na pokračování

Šermiar Akeshi 8.diel

„Čože. “ vykríkol druhý Akeshi.
„Máš stým nejaký problém. “
„Áno, tak isto sa totiž volám aj ja.

23. 07. 2010
0
0
1120
Próza na pokračování

Šermiar Akeshi 5.diel

Jun, ktorý bol od nich už asi päť metrov ďaleko, započul to astrhol sa.
„Čože. Dan je mŕtvy. “
„Áno, snáď ste to nevedeli pane.

20. 07. 2010
0
0
1187
Próza na pokračování

Šermiar Akeshi 4.diel

Dvaja zo zlodejov sa rozbehli kDanovi svytasenými mečmi. Pritom zakričali:
„Teraz to schytáš, dedko. “
Dan ich meče zablokoval, vyskočil akopol zlodejov do tváre. Potom zoskočil na zem.

16. 07. 2010
0
0
1060
Próza na pokračování

Šermiar Akeshi 3. diel

Akeshi sedel na strome. Zo stromu mal výhľad na celé mesto. Strom vysoký päť metrov stál pri paláci. Večerať mal spolu s ostatnými postupujúcimi žiakmi ascisárom.

09. 07. 2010
0
0
1025
Próza na pokračování

Šermiar Akeshi 2.diel

Teshi znova prehovoril:
„Každý zvás sa bude musieť postaviť démonovi. Ak sa vám ho podarí zložiť, prípadne zabiť, skúškou ste prešli. No ak sa jej podarí vás zraniť tak, že nebudete schopní bojovať, prehrali ste amôžete to skúsiť odesať rokov. Démon bude po každom boji vyliečený zázračným elixírom, takže sa do každého pustí rovnakou silou.

05. 07. 2010
0
0
1032
Próza na pokračování

Šermiar Akeshi 1.diel

Vtréningovej sále vládlo napäté ticho. Majster mečov, Dan, práve porazil jedného učňa. Podal mu ruku apomohol mu postaviť sa. Povedal:
„Hikobari, tvojou najväčšou chybou je, že do boja nezapájaš svoje nohy.

25. 06. 2010
0
0
1041
Próza na pokračování

Rajuuho príbeh 2 - 6. diel

Hinigami sa rozbehli po celom meste aničili všetko, čo im prišlo do cesty. Sora sa práve vtedy prechádzala po trhu. Dvaja Hinigami skočili pred ňu. Sora zhíkla.

18. 06. 2010
0
0
1067
Próza na pokračování

Rajuuho príbeh 2 - 7. diel

Armáda kráčala vJotorjánskom lese, vyčerpaná od ťažkého boja. Zrazu niečo uvideli. Bol to Yurimo.
„Konečene.

18. 06. 2010
0
0
1043
Próza na pokračování

Rajuuho príbeh 2 - 8. diel

Gazor sa chvíľu zvíjal na zemi. Potom vstal,maska mu začala praskať anakoniec sa rozpadla. Odhalila sa skutočná Gazorova tvár. Bola bledá amal modré oči.

18. 06. 2010
0
0
1041
Próza na pokračování

Rajuuho príbeh 2 - 4. diel

Rajuu uprene pozeral na Hinigama, ktorý sa blížil kpergamenu. Potom Rajuu vytiahol zvrecka dýku azahnal sa na bojovníka. Ten sa naňho pozrel, no už bol prebodnutý. Zposledných síl zakričal:
„Votrelci.

16. 06. 2010
0
0
997
Próza na pokračování

Rajuuho príbeh 2 - 5. diel

Slnko zapadalo aarmáda sa približovala ktáboru ich nepriateľov. Prechádzali obrovským lesom. Rajuu zastal azavelil:
„Tu sa rozídeme. Každý vie, kam má ísť, že.

16. 06. 2010
0
0
1090
Próza na pokračování

Rajuuho príbeh 2 - 3.diel

Neďaleko lesa sa Rajuu sarmádou utáboril. Rozložili si sivé stany. Dokonca aj ich veliteľ – Rajuu - mal sivý stan. Bol iba väčší, než stan ostatných.

15. 06. 2010
0
0
1040
Próza na pokračování

Rajuuho príbeh 2 - 2. diel

Rajuu buchol do kamenných dverí, za ktorými bolachodba vedúca ku kráľovi. Dvere sa otvorili aRajuu prešiel ktrojmetrovým dverám, na ktorej boli na ozdobu vytesané levy. Pri dverách stáli stráže. Chytili Rajuuho za plece apovedali:
„Sem nemôžete len tak vtrhnúť.

14. 06. 2010
0
1
992
Próza na pokračování

Rajuuho príbeh 2 - 1. diel

Rajuu sedel na chodbe vhrade aopieral sa okamennú stenu. Pozrel sa von oknom apomyslel si:
„Vonku je tak pekne aja musím sedieť tu. “
Kráľ si ho totiž zavolal. Nepovedal prečo, len to, že je to súrne.

12. 06. 2010
0
0
1082
Próza na pokračování

Rajuuho príbeh 10.diel

Cesta do úkrytu nepriateľov prešla hladko arýchlo. Na deviaty deň cesty už bolo vidieť obrovskú kamennú budovu smnožstvom vežičiek. Tezou zastal.
„Tak tu to je.

31. 05. 2010
0
0
977
Próza na pokračování

Rajuuho príbeh 11.diel

Nagasashi – šéf banditov - vybránil oboje Tezouove meče. Po tomto úvodnom údere začal naozajstný súboj. Sekali do seba aRajuu obdivoval, ako tí dvaja ovládajú svoj meč. Rajuu zhíkol.

31. 05. 2010
0
0
962
Próza na pokračování

Rajuuho príbeh 12. diel

„48 úderov. “ zakričal Rajuu azačal sekať.
Nagasashi všetky údery vybránil. Potom povedal:
„Viem 50 techník bránenia.

31. 05. 2010
0
0
1053
Próza na pokračování

Rajuuho príbeh 8. diel

Tvoja matka patrí medzi nás abýva vtejto jaskyni. “
„Prečo ste mi to nepovedali skôr. “
„Deň pred tvojím príchodom odišla sdesiatimi ninjami na špionážnu akciu zistiť sídlo banditov. No ešte sa nevrátila.

27. 05. 2010
0
0
1057
Próza na pokračování

Rajuuho príbeh 9. diel

Po troch dňoch Rajuu stál na útese, ktorý stál na konci jaskyne auprene hľadel na more. Jemný vánok mu rozcuchával vlasy.
„Aha, takže tu si. “ ozval sa spoza neho čísi hlas.

27. 05. 2010
0
0
1003
Próza na pokračování

Rajuuho príbeh 7.diel

Keď si Rajuu vyliečil všetky rany, ktoré mal zposlednch bojov, začal jeho tréning. Netrpezlivo čakal vo svojej izbe smečom vruke, keď Hotaru zaklopala, vošla aoznámila:
„Tezou vás už očakáva. “
„Konečne. “ potešil sa Rajuu anatešene išiel kmiestu, kde ho Tezou čakal.

24. 05. 2010
0
0
1023
Próza na pokračování

Rajuuho príbeh 5. diel

Rajuu už po niekoľkých dňoch vedel chodiť atak sa vybral poobzerať sa po jaskyni. Ako zistil, jaskyňa bola strašne veľká amala nespočetné množstvo chodieb. Vo všetkých chodbách horeli sviečky, takže vjaskyni vládlo pološero. Počas objavovania jaskyne stretával mnoho ľudí.

22. 05. 2010
0
0
1015
Próza na pokračování

Rajuuho príbeh 6.diel

Opár dní mala začať Rajuuho skúška. Pred skúškou mu Hotaru doniesla oblečenie. Pozostávalo zmodrého trička sdlhým rukávom azčiernych nohavíc. Obliekol si ich ana pokožke pocítil mäkkú bavlnu.

22. 05. 2010
0
0
1194
Próza na pokračování

Rajuuho príbeh 2. diel

„Takže toto na mňa zanechal môj otec. “ spýtal sa sobdivom Rajuu.
„Áno. “
„Gekou, prosím ťa, porozprávaj mi omojom otcovi.

19. 05. 2010
0
0
1043
Próza na pokračování

Rajuuho príbeh 3. diel

Päť kilometrov východne od dediny Bergan ležalo údolie Yimuri. Ležalo medzi dvoma najvyššími horami vkrajine. Dalo sa tu cítiť vôňu nespočetne množstvo kvetov, ktoré vtomto období kvitli. Tu vtejto doline za jednou skalou sa schovával Rajuu.

19. 05. 2010
0
0
1003
Próza na pokračování

Rajuuho príbeh 4. diel

Pri ústí Hinjinskej rieky bola jedna nemenovaná jaskyňa. Toto bolo sídlo odbojnej skupiny.
Keď sa Rajuu prebral, uvidel kamenný strop. Obzrel sa, azistil, že leží na posteli vkamennej izbe.

19. 05. 2010
0
0
1101
Próza na pokračování

Rajuuho príbeh 1.diel

Bola veľká hmla. Na tráve ležal nejaký muž. Na hrudi mal krvavý fľak apri ňom ležalo schúlené dieťa. Na tvári malo škrabanec abolo vbezvedomí.

18. 05. 2010
0
0
1052
Próza na pokračování
Nahoru