Československá literární komunita

Tak jako generace autorů před vámi, publikujte svoji psanou tvorbu. Podělte se o svoje názory a sbírejte zpětnou vazbu na svoje díla. Inspirujte se a učte od nejlepších.

Přidejte se

Jistě, pane ministře!

29. 08. 2022
6
31
524

Potkají se na schodech dva sousedi.

"Už jste slyšel tu novinu, pane Novák?! Podle ministra Síkely prý evropský trh s energiemi z nějakého důvodu nefunguje a je potřeba ho zmrazit!"

"No, já myslím, že stačí počkat do zimy, a zmrzne sám, včetně většiny těch, kteří na něm obchodují..."


31 názorů

Silene
30. 08. 2022
Dát tip

aleši, možná je to těžce odlišit. Každopádně mně už soudobé většinové nastavení společnosti/systému (nikoli jednotlivých článků) připadne přespříliš odtržené od reálného smyslu existence i faktických potřeb člověka coby kontinuálního jedince. Přemrštíš-li kontrolu vývoje, potlačíš tento, aniž bys docílil prosperity, a jde tedy o destruktivní prvek. A je-li změna systému doprovázená masivními ztrátami a přesuny obyvatel, nakonec se opravdu může stát i obměnou civilizace, a tudíž zánikem té soudobé naší. Hranice jsou tenké. (Možná pojmy jinak vnímám/e.) Každopádně z decentní ztráty soudnosti zatím stále o fousek více podezírám vrcholné představitele politické moci nežli sebe. Jiní mají jistě jiný názor. 


Silene: soumrak civilizace asi ne, jen změna systému...Římská říše si taky myslela, že tu bude navěky...to, co jsme četli jen v učebnicích dějepisu, teď zažíváme na vlastní kůži...kdoví, jak to dopadne...:o)


Silene
30. 08. 2022
Dát tip

aleši, osobně problém poněkud... coby žena mám, a to právě z kontinuálního hlediska. Snad je to srozumitelné. Jinak jistě ctím vědecké výstupy stran vlivu genetiky a výchovy (marnost); sociologické teorie přirovávající lidského jedince k ptačí říši atp.; přesto v rámci svých oblíbených makarónských konstrukcí uvádím, že bych vážně byla bývala dala i u lidského druhu přednost volbě pohlaví při páření metodou kdo s koho, pokud by se mě příroda kdysi dávno před miliony tázala, že ano. (Potvora, neporadila se.) Třeba by to pár přemrštěně mocichtivých drobet porovnalo směr pokora, no. A třeba taky ne.

Aru, soumrak civilizace. 


Aru
30. 08. 2022
Dát tip

Silene, stali se z nás diváci zmaru a šílenství, domívám se že toto období zvládnou jen ti nejodstřiženější od společnosti a ti co jsou nejvíce nezavislí na zdrojích ze systému. s čím větším počtem lidí se stýkáš, tím narůstá riziko ze strany druhých, čím víc okolnosti tlačí na lidskou příčetnost a zároveň je stlačován i samotný komfort a zdroje, tím víc hrozí že lidé budou vyšinutější a hlavně nepředvídatelnější, což ve vypjatých situacích je to poslední co chceš


Silene: s rozdílnou interpretací máš pravdu...celkově nemám s lidskou pomíjivostí (ani s vlastní...) žádný problém...:o)


Silene
30. 08. 2022
Dát tip

aleši, zejména je to tvá interpretace proti Aruově. A nic víc. V kontextu dotčeného komentáře uživatele Proseckého bylo lze zdárně dospět k oběma výkladům, což pokládám za vhodné podotknout. Pochopitelně mohl autor výroku mínit 700 milionů zástupců libovolného druhu či druhů. Třeba láčkovců, sinic a tak. Mnohdy však autor Prosecký hovořívá o věcech a situaci v ekonomickém kontextu, a tudíž se nelze divit jistému přednastavenému předpokladu. 


Aru: v průběhu milionů let na Zemi zanikly spousty živočišných druhů, nové naopak vznikly... věta  "Pár umrzlých sem pár umrzlých tam" rozhodně neznamená, že by si kdokoli přál něčí smrt, jde o zobecnění přírodního koloběhu...


Silene
30. 08. 2022
Dát tip

Aru, je to všelijaké, o tom žádná. Jeden/jedna "vládnoucí" je relativním ničím v celé mašinerii. Vládnout by museli především, a to je protimluv, inteligentní jedinci bez potřeby kořistit z druhých. V zásadě mi jde o drobnost, a sice ironicky podotknout, že doopravdy nemám žádný důvod cítit se bezpečně za zběsilého zuření mentálních a faktických výstupů mocichtivé sebranky, která mi věčně plánuje, zejména v čem já bych se měla uskromnit/změnit/omezit/podřídit/zaniknout (zřejmě optimum). Atp. 

Fakt bych autenticky ocenila, kdyby tito pánové zužitkovali své fyzické síly na cosi konstruktivnějšího než je plýtvání energií ženského těla zmarným směrem. 


Aru
30. 08. 2022
Dát tip

Silene, možná kdyby se muži vůbec necpali do politiky, byl by svět možná lepší, ale to už se nikdy nedozvíme, protože i vládnoucí ženy minulosti musely existovat ve striktně mužském světě a tedy se mu musely přizpůsobit, aby přežily. ostatně Marie Terezie při tom ztratila skoro celé Slezko a její dcera skončila pod gilotinou

 


Aru
30. 08. 2022
Dát tip

aleši, podnětem k mé reakci byl Proseckého první komentář o 700.ti miliónech optimálních lidí, takže není pravda, že nikdo nikomu smrt nepřeje, když to Prosecký přímo napsal, cituji: "Pár umrzlých sem pár umrzlých tam".

ty mluvíš o nějakých matematických číslíčkách, místo o etice, doslova kdyby se lidé k sobě chovali líp, byl by i svět lepší, chápu že to zní jako utopie a že je to nereálné, jsou tu lidé, kteří si takový svět nepřejí a mají dostatečně prostředků, aby si lidi všímali číslíček a povýšíli ideu nad etiku a tím si přinesli peklo na Zemi navzájem


Silene
30. 08. 2022
Dát tip

Aru, jak já to vidím, svět vypadá, jak vypadá, páč historicky muži odmyli jen pramálo nádobí a přes míru mudrovali na úkor hektolitrů vody odtahaných na ženských hlavách. Jináč některý perly fakt nejsou možný. Kdykoli se potřebuji uklidnit, jdu se poradit s nějakým z pamfletů pilíře českého školství o uskromnění s igelitkou v ruce proti rusko/sovětsko/ukrajinskému tanku. S trochou nabádavého horlení proti třem dovoleným ročně se cítím vždy nějak lépe, ubezpečena, že není zapotřebí propadat hysterii, neboť tu všichni přežijeme, nikdo nezmrzne, na všechny se dostane, ač netuším čeho, jen to tedy... musí někdo zaplatit. V zemi krále Miroslava. 


Aru: smrt si nemusíš zasloužit, dokonce v této diskusi ji nikdo nikomu nepřeje...přijde si pro tebe, ať chceš či nechceš.

S rostoucím blahobytem klesá porodnost, proto se počet obyvatel Evropy zvyšuje pomaleji (jestli vůbec...) než počet obyvatel Afriky nebo Asie.

Ještě donedávna se populace v rozvojových zemích regulovala přirozenou cestou - nemoci a špatné životní podmínky nechaly přežít jen ty odolné.  Humanitární pomoc Lékařů bez hranic a podobných organizací přinesla do těch zemí lékařskou péči, aniž by se ale zároveň omezila porodnost. To je jedna z příčin dnešního přelidnění.

 


Aru
30. 08. 2022
Dát tip

ačkoli všichni zemřeme, přát někomu smrt je stejně amorální a nelidské, jako vražda zůstane trestným činem, byť se jedná o jednoho jediného člověka, že lidé jsou schopni jako Prosecký papouškovat názory o snížení populace, které nejsou z jejich hlavy je známkou odlidšťování populace a prosakování světonázoru depopulační agendy mezi lidi, kteří přestávají, nebo nejsou už vůbec schopni vidět souvislosti.

Silene, ve světě kde místo léčení nemocných se honíme za těmi, kdo byli označeni za zavirované a ty izolujeme jako škůdce, tak zvrácené a šílené názory budou jenom narůstat.

co jsem tady, tak jsem lidi na téhle planetě nikdy nechápal, lezou sem aby si mohli navzájem ubližovat a zabíjet se a ještě tvrdit, že tak je to v pořádku


Silene
29. 08. 2022
Dát tip

A taky teda nechápu, jak tomu, že je planeta furt tak nehorázně přemnožená vší lidskou? Snad by mi mohl poradit přítel Kamamura, ten humanista, demokrat a lidumil, protože podle všeho, co on tvrdil, měla být dávno vychcípaná na hrozivý a zaručeně smrtonosný covid. 


Silene
29. 08. 2022
Dát tip

Hele, Aru, mě tedy ještě napadlo, že by se jako jeden každý uvědomělý Evropan, teda ještě těsně před vyšroubováním žárovky, jo, měl zaletět osobně přesvědčit na Filipíny, co tam teda ty přemnožený Filipínky vyvádějí za... verbež a bordel. No a jak se uvědoměle vrátí, uvrhne se do všespásné karantény. No ne, uznej, to by fakt mohlo zabrat. 


Otázka zásluh je rozhodně sporná, ale těžko ze vymluvíme z toho, že každém u znás je právě jedna smrt souzená. Smrt je vlastně jediná skutečně demokratická instituce v celém Vesmíru. 


Aru
29. 08. 2022
Dát tip

Prosecký, jestli jsi ochoten schválit příkaz k tomu, aby celá tvoje rodina a všichni příbuzní zemřeli, protože pro tebe není na planetě počet obyvatel dle tvých měřítek optimální, pak pochybuji že to máš v hlavě v pořádku.

ono vůbec tvrdit že kdokoli si zaslouží smrt může vyslovit jenom zrůda, začínám pochybovat že jsi vůbec člověk, i když v této době rostoucí totality ti odlidšťující se svět nejspíše vyhovuje


Silene
29. 08. 2022
Dát tip

Prosecký, vyrozuměla jsem, leč výzva k uskromňování mi v plurálu přišla... nepatřičná? A proto soudím, žes asi vyzval autora a sebe. Tož tak. Samozřejmě k všeobecnému podmětu občas rovněž jevím sklon, pluralu majestiku holduji náruživě a autorský plurál pokládám za beznadějně... opelichaný. Plurál skromnosti mám potom za přežitek. Nejhorší je mi kombinace dvou vposled uvedených. Zlatý onikání. 


Prosecký
29. 08. 2022
Dát tip

Autor se jmenuje Kolektiv lidových vypravěčů,. proto ho oslovuji "Kolektive".


Silene
29. 08. 2022
Dát tip lawenderr

Prosecký, že se tak zvědavě táži. Koho myslíš, Kolektiva a tebe? Jinak se vr, že elektromobilita nic nezachrání. Hlavně v tom lesnictví, zemědělství a spol. je to takový... realistický, že jo. Chacha.

Ty Filipínky jsou teda prasata. Ještě, že Filipínci jsou uvědomělejší. 

(Jinak pardon, myslela jsem mylně, že zde půjde o nějaký zajímavý autorský text.)


Prosecký
29. 08. 2022
Dát tip

Milý Kolektive!                                                                                                     Ano, naše plýtvání surovinami je strašlivé. Jsme ale ochotni se uskromnit? 

Ale hlad na Madagaskaru nebo v sudánském vnitrozemí jsme nezpůsobili tím, že splachuejem pitnou vodou a vyhříváme si bazény, nýbrž tím, že jsme umožnili zlepšenou lékařskou péčí přežít mnohem více lidem, než kolik je jcih schopno se na daném místě uživit. ATD. To bychom si mohli povídat ještě dlouho. Ale jaké je řešení? kdo nás švechny přesvědčí, abychom šetřili? A až budeme šetřit, změní to něco na tom, že každá Filipínka máš 6-8 dětí a že všechny odpadky se házejí do moře a že se spaluje každý kousek dřeva? Vážně to zachrání elektromobilita? 


Prosecký - nicméně problém světa není přelidněnost rozvojových zemí, protože existuje obrovská diskrepance mezi životním stylem chudých a bohatých zemí. Kdosi to počítal, a jedna americká rodina spotřebuje tolik, co 40 indických, nebo 400 afrických. Kdyby všichni lidé na světě žili jako afričané, bude lidstvu stačit jeden velký kontinent. Kdyby ale žili jako Američané, nebudou stačit ani dvě zeměkoule.

Navíc problémy vytvořené industrializovanou částí světa jako změny klimatu, znečištění, pokles biodiverzity, atd. zasahují "nespravedlivě" chudé části světa více, než ty bohaté (Somálci se stali piráty až po té, co je komerční rybolov zodpovědný ze vybití rybí populace v oceánech připravil o živobytí). 

Takže ne, problémem není Bangladéš ani Afrika. 


Prosecký
29. 08. 2022
Dát tip

Pokud něco tvrdím o lidech, týká se to vždy i mých nejbližších. samozřejmě, že je to kruté, ale byl jsi někdy v přelidněných zemích, jako je bangladéš, Indie, Filipíny, Indonésie nebo Nigérie? Ten stav je prostě neudržitelný. 


Janina6
29. 08. 2022
Dát tip aleš-novák, Gora

Tak konečně se v praxi ukáže výhoda tištěných knih oproti e-knihám... .-)


Aru
29. 08. 2022
Dát tip

Prosecký, vždyck mě fascinuje, když tohle někdo tvrdí, protože je to pro něj jakási abstraktní množina nedefinovaných individuí, ale dokázal bys tohle říct sám o sobě, svých rodičích, dětech, manželce, kamarádech, že nespadají do optimálního počtu obyvatel?

možná jsi na to zapomněl, že ty i tvá rodina spadáš do společenství zvaného lidstvo. lidé s takovými názory to evidentně nemají v hlavě v pořádku, nedávájí si věci do souvislostí a tak nedomýšlejí do důsledků co tvrdí, tak jako teď ty


Aru
29. 08. 2022
Dát tip

politika s humorem! jinak se na ty exoty ani koukat nedá.

možná by mohli opět zmrazit i obchody a všechno zavřít, léčba karanténou se pokud vím osvědčila :D


Prosecký
29. 08. 2022
Dát tip

Pár umrzlých sem pár umrzlých tam. Optimální počet obyvatel Zeměkoule je 700 milionů.


zmražená elektřina aspoň vydrží déle...:o)


Andělka1
29. 08. 2022
Dát tip

:-))


Na psaní názorů musíte mít ověřený email.
Sdílení
Nahoru