Na Písmáku publikuje 51 tisíc autorů, 454 tisíc textů, 5 miliónů názorů

Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Registrace
Zapomenuté heslo

Paměti mořského vlka
datum / id07.06.2021 / 521196Vytisknout |
autorKamamura
kategorieDramata, scénářeDalší dílo autora
témaPolitické
zobrazeno197x
počet tipů2
v oblíbených0x
Prolog

(POZOR! Varování ministerstva kultury! Dílo obsahuje VULGARISMY! Pokud vám vulgarismy vadí, PRRRRRRCHEJTE!)


(Tuto krrrrátkou frrrrašku věnuji historrrricky prrrvnímu porrrrevolučnímu československému podvodnikateli Viktorrrrru Koženému, v Amerrrrice známého Pirrrrrrát z Prrrrahy, kterrrrrý se v současné době skrrrrývá v pirrrrátském doupěti na Bahamách, tak jako kdysi Blackbearrrrrd, a stovky dalších slavných pirrrrrátů v prrrrrrůběhu historrrrie, prrrrotože jsme to byli prrrrrávě my pirrrráti, co jsme jako prrrrrvní zavedli v postkolumbovském světě demokrrrrrracii. Yaaaaarrrrrrrgggghhhh!)


Život starrrrého, prrrrosoleného mořského vlka jako jsem já je jako dlouhá chůze po krrrrrátké plaňce. Svázané rrrruce, oči na stopkách, pod vámi hladoví žrrrraloci, zezadu vás vaši bývalí "kamarrrrádi" popichují hrotem rrrrapíru, ale co je ze všeho nejhorší, je vztek. Nevíte na koho, prrrroč, a za co, ale máte vztek.


Každou hodinu, každou minutu, každou vteřinu té minuty jste nasrrrrraní, na sebe, na "kamarrrrády", na moře, co jen otvírá líně tlamajznu a polyká lodě plné lidských snů jako bájná Charrrrybda, na zasrrrranou brrrritskou korunu, která by chtěla jen brrrrát a zotrrrročovat, na círrrrkev se všemi jejími svatoušky a s nebem jenom pro prrrrracháče, na chybějící nohu, kterou dřevěná prrrotéza nenahradí a která vás v noci bolí vždycky, když se blíží bouře nebo nějaký prrrrrůserrrrr. 


A co prrrávě dělí prrravé pirrrráty od podělaných suchozemských krrrrys je síla tohohle vzteku. U někoho je jako myška, co se krrrade prrro sýrrr; jak bouchnou dveře, hned se běží schovat. Něčí vztek je zas jako řřřřeka, bublá a pění, a jednou za párrrr let odnese mosty, chalupu a rrrradnici i se starrostou. Ale abyste mohli být pirrrátem, musí být váš vztek jako urrrrrragán, musíte se v něm ztrrrratit jako loď bičovaná blesky a prrrrovazy deště, a když rrrrabujete kupecký korrrráb, odrrrrrážíte geleonu, která si přijela pro vaší krrrrrev, nebo když se perrrrete o korrrmidlo se samotným Neptunem, tak prrrrostě otevřete stavidla a vypustíte ten vztek ven, ať si dělá co chce - a on zmasakrrrruje všechno, co se vám postaví do cesty, zrrrrychtuje a odkrrrrágluje vaše nepřátele, lovce odměn, krrrrrálovské emisarrrry, komisarrrrry, písaře a další tmáře, stráže i mladíka s širočinou, co si (pitomec) dodal kurrrráže, ale bohužel i nevinné děti, ženy, pejsky, košišky, šnešky, a další rrrrroztomilou havěťku, a s tím se musíte naučit žít. Nesmíte mrrrrknout okem, když vás v noci přijdou strrrrašit, a kdy vám vylezou z láhve rrrrrumu a tancují vám po stole. 


Prrrrrotože pirrrrát, co má svědomí, není žádný pirrrrrát, ale prrrrachsprrrrostý poserrrrra, rrrrrruku na to! (Tu ne! Nevidíš, trrrrroubo, že místo levé mám hák?!)

Paměti mořského vlka

No tak, nevidíte, že došel rrrrrum? Krrrčmáři, další rrrundu pro starého námořníka, a kdo ji zaplatí, tomu rrrrrád povím, jak mě málem zamorrrrdoval volný trrrrrh, čerrrrt aby ho vzal. Jo, slyšíte dobře, ani čerrrrrvenokabátníci, ani drrrrrábi a hrrrrdlořezi jeho Veličenstva, ani bouře, ani hlad a kurrrrděje, tfujtajbl. 

Zamorrrrdovala mě málem lidská hrrrrabivost, rrrrracionalizovaná jako volnotrrrrržní ekonomický systém, metaforrrricky perrrrsonifikovaný do takzvané "neviditelné rrrrruky Trrrrhu". Frrrrrancouzi té krrrrravině říkají "laissez fairrrrre", což volně překládám jako "vyserrrrr se na to!". Tfujtajbl!

Krrrrčmáři, další rrrrrum, prrrrosím!

Kde jsem to - jo, plavili jsme se tenkrát podle map prrrrroslulého Frrrrrancise Drrrrakea, blesk aby toho starrrrého krrrreténa srrrrazil na dno mořské. Do map uměl zakrrrreslovat jedinou věc, a to samé chyby, sakrrrrra. Minul měsíc, dva, tři, loď bez prrrroviantu, sudy s vodou prrrrrázdné, mužstvo prrrrrořídlé a zesláblé kurrrrdějemi a berrrrri-berrrrri, jediné, čeho bylo dost a dost, byl rrrrrrum, prrrroklatě. 

Rrrráno rrrrum, k obědu rrrrrum, a dvojitá porrrrrce rrrrrumu k večeři. Celá naše posrrrrraná výprrrrrava bylo jedno velké delirrrrium trrrrremens, čerrrrrt aby to vzal! Už jsem ani nevěděl, kdo z posádky je ještě živý člověk z masa a kostí, a kdo pekelná stvůrrrra, co se vrrrrrátila ze záhrrrrobí, aby mě odkrrrráglovala.

A tou dobou začalo mizet na lodi dřevo. Jo, dřevo, prrrroklatě, slyšíte dobře. Nejdřív příčky v kajutách, starrrré, prrrrázdné sudy, pak stojany na muškety, krrrrrabice a násady od krrrrumpáčů (původně jsme chtěli vykopat poklad starrrého Flinta, to je pak každý krrrrumpáč dobrrrrrý). Dlouho jsem mhouřil oko, ale když mi nějaký rrrrraubíř v noci rrrrrozebral i korrrmidlo, tak hrrrrráz mojí trrrrrrpělivosti přetekla, sakrrra. Pokud to nevíte, tak bez korrrrrrmidla je takový korrrráb ovladatelný asi jako starrrrá almarrrra.

Pátrrrral jsem a pátrrrral, dělal namátkové prrrrrrohlídky, řval jsem na mužstvo při rrrrraní rrrrozcvičce – „kde je korrrrmidlo, vy bando mořských prrrrrasat?“ Všichni krrrroutili hlavami, jako že prrrrrý nevědí. Až jednou o půlnoci jsem si na ně došlápl – zjistil jsem, že si v podpalubí postavili komoditní burrrrrzu, pitomci jedni. Komplet burrrrzu, s opcemi, fjůčrrrrrz, swapy, dlouhými i krrrrátkými pozicemi a komisí, kterrrrá na obchodování měla dohlížet. Něco tak surrrrrea….. syyyrrrrhhhhh… ghghgh….whhhhhhýýýýýý… chrchlchrchl…. Wwwhhhh… rrrum, rrrrychle, podejte mi další rrrrrum, sakrrrrra! Nevidíte, že umírrrrám?

Tak, díky, už je to lepší. Zkrrrrrátka a dobře, něco tak šíleného jsem v životě neviděl, a to jsem viděl ledacos, to přísahám na trrrrruhlu Dejvyho Džounse, čerrrrrt aby ho vzal! Obchodovalo se vším, co na lodi bylo, tedy zbylo – střelný prach, ocel, mosaz na dělové hlavně, mouka, sušené ovoce, bloudžoby (co se smějete, hrrrrom aby do vás, taky komodita!), sucharrrrry, rrrrrrum, a hlavně (a bohužel), dřevo, sakrrrrra. Ti bloudi dokonce začali vydávat analytický občasník nazvaný „Hlubinný investorrrrr“, kterrrrý otiskl prrrrognózu dokazující, že dřevo je stálicí na investičním nebi, prrrrrotože je k dispozici v omezeném množství, a navíc má tisícerrrrro využití. „Cena dřeva nikdy nepůjde dolů, to mi věřte, takže moje doporučení zní – nakupovat!“ psal prrrrvní důstojník přezdívaný Kulhavka pod žurrrrrnalistickým pseudonymem „Manymejkr“, já bych mu, šaškovi, utrrrrhl nejrradši hlavu a hodil mu jí do obličeje! Parrrta lodních tesařů dala úspory dohromady, založila hedžový fond, a začali skupovat všechno dřevo na trhu za spotovou cenu plus padesát prrrrrocent, s okamžitou splatností, což způsobilo rrrrrun na banky a krrrrrach – a to nejen burrrrzovní, ale bohužel i rrrrreálnou, hlasitou rrrránu v podpalubí, prrrrotože ti dřevachtiví pitomci začali už „těžit“ dřevo z lodního trupu i pod čárrrou ponorrru. Když se moje nebohá loď Krrrrálovna ze Sáby potopila, byla prrrrrožraná od těch volnotrrrrržních parrrrazitů jako ementál v terrrrrmitišti, sakrrrra.

Cože? Cože jsem udělal? No to, co by musel na mém místě udělat každý prrrravý pirrrát a námořní kapitán. Podřízl jsem je jednoho po drrrrruhém jako jehňata, jejich těla jsem svěřil mořskému prrrrroudu, a na posledním záchrrrrraném člunu jsem vyrrrrazil do tmy, poté, co jsem zapálil v prrrrrachárně štočky s bavlnou.

Když jsem po měsíci jako zázrrrrrakem dorrrazil do Porrrrt Rrrroyale, víc mrrrrtvý než naživu, zamířil jsem hned do krčmy U Zlámaného Hnátu, abych si svlažil hrrrrrdlo rrrrumem. Krrrrčmář, sotva mě uviděl, zbledl, jako by spatřil mrrrrtvolu, a s ním ztichl celý lokál.

Hrom ať do mě bací,“ povídá, celý vyjevený,“ ať visím na nejvyšším ráhně, jestli tohle není starej Ben Brundibár, kapitán Královny ze Sáby. Hej Bene, kde se tu bereš, ty starej mořskej vlku, kde máš loď, a hlavně, kde máš, u všech mořskejch ďasů, svoji posádku?!“

Ále,“ zamumlal jsem, konečně se zhluboka napil z korbelu, utřel si důkladně předloktím rty, a lišácky přimhouřil oči. „Upřímně řečeno, nevím, kde teď přesně jsou. Pustil jsem je k vodě!“

(Rrrrredakční poznámka – Původně byl součástí příběhu i papoušek, který ovšem nedokázal přispět k příběhu žádnou orrrrriginální, rrrrrrelevantní inforrrrmací, takže jsem ho po úvaze poslal spát s rrrrybami, myslím tím samozřejmě rrrrrybičky akvarrrrijní, má pelíšek hned vedle nich, filuta jeden.)

 
Názory čtenářů (Zobrazit smazané)

07.06.2021 19:31:48dát kritice tipblacksabbath

Zřídit na lodi  komoditní burrrrrzu..."Komplet burrrrzu, s opcemi, fjůčrrrrrz, swapy, dlouhými i krrrrátkými pozicemi a komisí, kterrrrá na obchodování měla dohlížet"......tak tohle všechno jo....to vůbecnevímvočemjeřeč......snad nejsi krvelačná šelma?!....proto beru to tvoje "Podřízl jsem je jednoho po drrrrruhém".....jako obrazné vyjádření likvidace... burzovních makléřů páč zapříčinili krach na burze, kam jsi investoval všechny svoje úspory a "na posledním záchrrrrraném člunu jsem vyrrrrazil do tmy, poté"...prostě jsi zachránil poue  holou *****....."zapálil v prrrrrachárně štočky s bavlnou"....to jsou asi cenné papíry...nemající již žádnou hodnotu..

K této rozborce mě dovedla první část, kde začínáš slovy.."jak mě málem zamorrrrdoval volný trrrrrh" a dále pak pokračuješ větou, která mě taktéž málem zamordovala..."Zamorrrrdovala mě málem lidská hrrrrabivost, rrrrracionalizovaná jako volnotrrrrržní ekonomický systém, metaforrrricky perrrrsonifikovaný do takzvané "neviditelné rrrrruky Trrrrhu". Frrrrrancouzi té krrrrravině říkají "laissez fairrrrre", což volně překládám jako "vys********se na to!". Tfujtajbl!"....Tfujtajbl rum.....

07.06.2021 17:20:55dát kritice tipAru

já nepil rum ani nepamatuju: D a ještě název abych lovil.

mořský panny upřímně mi nejsou až tak sympatický, jako sirény. siréna to není zamilovaná puťka, co se zakouká do prvního vola co se topí (hm, tak teď mě napadá, že ta slečna z toho čínský příběhu - coby bílý had udělá skoro tu samou pitomost, skoro, takže uf dobrý, konec ale stojí za dva pendreky, takže ne moc dobrý to teda není) a stane se kvůli němu člověkem - vlastně moderní příběhy opět mrví legendy, prý ploutve se změní na nohy na souši jen tak, pff, to určitě! a pak ještě kvůli němu umře kráva blbá, i když má jinou!

co, kde že jsem to byl, aha, sirény jsou mnohem lepší, zaspívají tomu ubožákovi a pak v nestřeženým okamžiku mu utrhnou hlavu, kterou si dají do vitrínky, k dalším hlupákům :D

našel jsem jen Dominiku, jak na mě smutně koukala a vzal jsem ji, protože má tak hezký jméno :D a je to tady zase, teď se nesmím do žádný kočičky zakoukat, nebo to s Dominikou špatně skončí, rozhodně to chce nápadníka! :D

07.06.2021 17:01:35dát kritice tipKamamura

(slyšíš? málem jsi ho prrrrrobudil ze sna, převaluje se na podlaze a šátrrrrrá rrrrrukou po láhvi rrrrrumu! Hned řekni nějakou značku rumu, který jsi pil [v mých dílech se počítaj jen autentické zkušenosti], ať jí kapitán vyžahne na ex a zas usne, a ty vyvázneš nezkamenělý!)

Ale..... HLAVNĚ POTICHU!!!

07.06.2021 16:58:30dát kritice tipKamamura

Ale nelži, ty... kamaráde! :D Ty sis je všecjny potichu natahal do čluna, a teďka skotačí ve tvojí nové povídce, která narozdíl od té mojí sklízí tip za tipem, jako jézéďák trhá hrozny do košíčku!

Ty máš kliku, že se kapitán Brundibár ožral a vyspává na zemi jak pařez, jinak by za tebou poslal tak strašlivou mořskou kletbu, že by všechno a všichni mezi tvojí a jeho současnou lokací na věky zkamenělo/zkameněli/zkamaněly (nehodící se škrtni, ty uličníku!)

Von mi chodí na mořský panny a ještě si bude stěžovat, sakrrrrra prrrrráce.

07.06.2021 15:55:22dát kritice tipAru

a ty mořský panny, ani ploutvička tam nebyla :D

07.06.2021 15:49:05dát kritice tipAru

tak jsem to přečetl, no normálně to hoď do povídek, tam to patří, pokud to tedy už nezkouší nejací herci divadelní, či filmo-seriálový.

nooo ta "rrrrr" tomu tedy nepřidala, ale dá se to, chce to soustředění a kafe ideálně, vstát s jucháním z postele a zapnout Písmák dychitě s očekáváním nových tipo-kritik to teda není, ale

ALE pobavil jsem se ;)

(jen technická - Písmák má v základu mrňavý písmenka, určitě doporučuju zvětšit font)

07.06.2021 14:16:06dát kritice tipblacksabbath

tak na to si musím udělat čas.....vlnu času.......moře času....... á propós...

Dá se ráčkováním nazvat i případ, kdy někdo místo r vyslovuje l? vybavil se mi starý vtip z recepce hotelu:

-Poslal jsem vám postel. -Jé, postelí máme dost, ale děkujeme za ni!Zdroj: https://www.poradte.cz/spolecnost/62365-co-to-znamena-kdyz-nekdo-rackuje.html

Zdroj: https://www.poradte.cz/spolecnost/62365-co-to-znamena-kdyz-nekdo-rackuje.html

07.06.2021 10:18:44dát kritice tipKamamura

Já to věděl...

07.06.2021 09:19:551 tipů dát kritice tipKočkodan

 

Zajímavé haiku… (asi ve free form)

07.06.2021 04:56:42dát kritice tipKamamura

Zdvořile melduji, že mi při psaní díla došly žánrové kategorie. Jedná se totiž o akční, dobrodružnou pirátskou povídku s historizujícími reáliemi, kombinovanou s politicko-ekonomickým pamfletem s přesahem do ekologických témat, neboť alegoricky pranýřuje bezohledné chování, kterým dnes druh Homo Sapiens devastuje planetu Zemi, na které je ale přitom životně závislý.

Jistě se objeví námitka, že pro takto marginální narativní anomálii nestojí za to zavádět zbrusu novou žánrovou kategorii, ale já očekávám, že poté, co jsem se jako slavný televizním kapitán Picard z lodi Enterprise (oba máme navíc podobné pleši... pleše?!) cituji "odvážně vypravil tam, kam se jiní vydat obávali", očekávám nyní girlandy a hrozny imitací a variací podobného ražení, podobně jako Tolkienův Pán Prstenů dal vzniknout novému, zcela svébytnému žánru. 

Relevantní kategorie by se pro takový případ jistě hodila!Kritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Pismak.cz 1997 – 2021, provozuje Dobrý spolek, pravidla Školy v přírodě Letní dětský tábor