Server Písmák

Server Písmák je řazen mezi české nejnavštěvovanější servery s amatérským literárním uměním a jeho historie sahá do roku 1997.

V březnu roku 1997 server založil Oldřich Neuberger. Studentský projekt se pomalu rozrůstal a díky pomoci nejrůznějších lidí stoupala i jeho návštěvnost. Postupem času se rozšiřovala a přizpůsobovala funkčnost serveru a vznikaly projekty na podporu amatérského literárního umění v podobě literárních pořadů, happeningů apod. Po tu dobu server spolupracoval s nejrůznějšími organizacemi a jednotlivci, jako bylo např. Muzeum T. G. M. v Rakovníku, poetická kavárna Obratník v Praze, elektronický časopis Dobrá adresa…

V roce 2005 server navázal spolupráci s Literární akademií (soukromou vysokou školou Josefa Škvoreckého), která se stala generálním partnerem serveru a umožnila tak chod serveru a změnu systému a databáze.

V únoru roku 2006 server přešel na nový systém a absolvoval také proměnu svého designu. Se změnou systému vznikají i nové projekty v podobě nové redakce, 1. ročníku soutěže v rámci spolupráce s Festivalem spisovatelů Praha a další.

Podpora Písmáka

Server Písmák provozuje nezisková organizace Dobrý spolek. Děkujeme za vaše příspěvky na podporu Písmáka (soutěže, inovace, akce). Číslo účtu: 2801701578/2010

Historie Písmáka v datech

v roce 1997 server navštěvovaly desítky uživatelů měsíčně (průměr unikátních IP adres)
v roce 1998 desítky uživatelů denně
v roce 1999 navštívilo server v průměru uživatelů denně
v roce 2000 denně 400 uživatelů
v roce 2001 denně 700 uživatelů
v roce 2002 denně 1.400 uživatelů
v roce 2003 denně 1.700 uživatelů
v roce 2004 denně 2.100 uživatelů
v roce 2005 denně 1.900 uživatelů
... pak jsme nějakou dobu neměřili :)
v roce 2011 denně 2.800 uživatelů

Top