Na Písmáku publikuje 51 tisíc autorů, 462 tisíc textů, 5 miliónů názorů

Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Registrace
Zapomenuté heslo

Pravidla chování na serveru Písmák

Veškerá autorská práva na jednotlivá díla náleží výhradně jejich autorům. Právní odpovědnost za obsah uveřejněného díla nese jeho autor v plné míře.

 

Registrovaný uživatel serveru pismak.cz má právo působit (tj. vkládat díla, komentáře, zakládat kluby, posílat soukromou poštu a jiné činnosti svázané s jeho přezdívkou) na serveru pouze za předpokladu dodržení následujících pravidel:

 

 • Uživateli je zakázáno publikovat či prostřednictím serveru pismak.cz šířit jakékoli materiály porušující platné zákony ČR vč. autorského zákona. Veškerá autorská práva na jednotlivá díla náleží výhradně jejich autorům. Právní odpovědnost za obsah uveřejněného díla nese jeho autor v plné míře.
 • Uživateli je zakázáno využívat server pismak.cz způsobem, pro který server nebyl navržen. Především je zakázáno server nadměrně zatěžovat či zneužívat jeho případných technických nedokonalostí ke škodlivým účelům.
 • Uživateli je zakázáno verbálně napadat a pomlouvat ostatní uživatele serveru, ať už v komentářích (kritikách) či v samotných dílech. Pomluva je chápána jako takový nepravdivý výrok o jiném uživateli serveru, který dotyčného uživatele poškozuje v očích komunity serveru pismak.cz.
 • Uživateli je zakázáno registrovat takové přezdívky, které by bylo možné zaměnit s již existujícími přezdívkami. Zakládat přezdívky zesměšňující již existujícího uživatele serveru je taktéž zakázáno.
 • Uživateli není dovoleno uveřejňovat reklamu komerčních služeb či produktů s výjimkou publikační činnosti uživatele a kulturních akcí souvisejících se zaměřením serveru.
 • Veškerý spam [http://cs.wikipedia.org/wiki/Spam] je zakázán.
 • Uživatel je povinen respektovat rozhodnutí administrátorů serveru pismak.cz. Pokud se uživatel domnívá, že administrátor zasáhl v rozporu s těmito pravidly, řeší situaci v diskusi adminského klubu. Pakliže není situace vyřešena ani tímto způsobem, kontaktuje uživatel majitele serveru.
 • Kyberšikana je nepřípustná a je chápána jako porušení pravidel. Více o kyberšikaně lze nalézt v tomto článku.
 • Uživateli je zakázáno zvěřejňovat obdrženou soukromou poštu (včetně citace její části či citlivých údajů z ní získaných) bez souhlasu obou stran.
 • Uživatel má právo v případě nevyžádaných kritik nebo zpráv si jejich autora zablokovat. Využívání alternicků ze strany zablokovaného pro následnou komunikaci s blokujícím bude považováno za porušení tohoto pravidla.


Pravomoci administrátorů a konkrétní postup a styl posuzování pravidel upravuje dokument Základní pravidla pro komunikaci mezi uživateli serveru Pismak.cz, který je nedílnou součástí těchto pravidel.
 

Sankce za porušení pravidel

 • Dílo či kritika, které porušují pravidla serveru, jsou odstraněny v souladu s výše uvedenými pravidly adminem. Komentáře mimo téma hovoru nejsou mazány, jsou přesunuty pod pro tento účel vyhrazené dílo.
 • V případě neuposlechnutí pokynu admina, příp. opakovaného či závažného prohřešku, může kterýkoli admin udělit uživateli tzv. „varování“.
  • První varování = pouze napomenutí
  • Druhé varování = ban na jeden týden
  • Třetí varování = ban na jeden měsíc
 • Po vypršení měsíčního banu budou varování anulována. Ve výjimečných případech lze udělit i trvalý ban.
 • Pokud se uživatel přihlásí pod jinou přezdívkou anebo z jiného počítače v průběhu týdenního nebo 30denního zákazu, mohou být tato přezdívka a IP adresa bez varování zablokovány na trvalo.
Pismak.cz 1997 – 2022, provozuje Dobrý spolek, pravidla Pickup lines Letní dětský tábor