Poesie

(definice)
Poezie
to je schopnost dát druhým
mantinely krozjezdu

15. 02. 2007
7
19
1214
Jen tak pro radost

Od jednoho okraje až ke druhému

Nešťastný pláče a píše o nebi
Šťastný se raduje
(a spěje do pekel)
Mezi tím

15. 02. 2007
9
11
1358
Blbůstky
Nahoru