Za chůze s usmolenou pravdou na triku

VKnapovci bydlí spousta paťatých lidí. Nevím, co je paťatý, ani kde je Knapovec, ale oba výrazy mi plněj koule hnusem.
Expresivní vyjádření napomáhají vnitřnímu klidu.
Dalo by se říct, že jsem klidnej.

04. 10. 2010
4
5
1131
Úvahy
Nahoru